Dnes je úterý 7.12.2021 14:26, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 28
konaného v mimořádném termínu, dne 26.6.2008

1701/28/08

Rada města schválila program 28. jednání rady města, konané dne 26.6.2008.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1702/28/08

Rada města zvolila ověřovatele zápisu z 28. Jednání rady města, konané dne 26.6.2008: Ing. Petr Klouda, Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1703/28/08 a)

Rada města zrušila platnost usnesení č. 1695/27/08 a č. 1696/27/08 ze dne 16.6.2008 o přidělení veřejné zakázky „Zateplení školy na ul. Jelínkova 1 a Národní 15, dílčí část 1 a dílčí část 2" z důvodu nepřítomnosti pracovníka SFŽP na zasedání komise pro posouzení a hodnocení nabídek a vrátila předložené posouzení a hodnocení nabídek komisi k novému projednání,

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

1703/28/08 b)

Rada města schválila nové jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro akci „Zateplení školy na ul. Jelínkova 1 a Národní 15" a „Zateplení škol v Rýmařově", v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317