Dnes je úterý 7.12.2021 13:31, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 33
konaného v mimořádném termínu, dne 3.10.2008

2071/33/08

Rada města schválila program 33. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 3.10.2008.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2072/33/08

Rada města zvolila ověřovatele zápisu z 33. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 3.10.2008: Ing. Petr Klouda, Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2073/33/08

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 702 v k.ú. Janušov společnosti Spojené lesy s.r.o.  s výpovědní lhůtou 5 let. Výpovědní lhůta počíná běžet po podání výpovědi od 1.10. běžného roku.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0


Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.


Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317