Dnes je úterý 7.12.2021 13:49, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 38
konaného v mimořádném termínu, dne 8.12.20082340/38/08

Rada města schválila program 38. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 8.12.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2341/38/08

Rada města zvolila ověřovatele zápisu z 38. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 8.12.2008: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2342/38/08

Rada města schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 08009273 podepsanou v Praze dne 2.12.2008 ředitelem Fondu. Podpora je určena výhradně na akci „Zateplení škol v Rýmařově - ul. Jelínkova 3".

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2343/38/08

Rada města schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 08009513 podepsanou v Praze dne 1.12.2008 ředitelem Fondu. Podpora je určena výhradně na akci „Zateplení škol v Rýmařově - ul. Revoluční 30".

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2344/38/08

Rada města schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 07003683 podepsanou v Praze dne 1.12.2008 ředitelem Fondu. Podpora je určena výhradně na akci „Zateplení škol v Rýmařově - ul. Národní".

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2345/38/08

Rada města schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 07005093 podepsanou v Praze dne 3.12.2008 ředitelem Fondu. Podpora je určena výhradně na akci „Zateplení škol v Rýmařově - ul. Jelínkova".

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města


Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317