Dnes je úterý 7.12.2021 13:01, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 39
konaného v mimořádném termínu, dne 16.12.2008


2346/39/08

Rada města schválila program 39. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 16.12.2008.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2347/39/08

Rada města zvolila ověřovatele zápisu z 39. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 16.12.2008: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2348/39/08

Rada města schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 08009503 podepsanou v Praze dne 5.12.2008 ředitelem Fondu. Podpora je určena výhradně na akci „Zateplení škol v Rýmařově - ul. 1.máje".

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2349/39/08

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Dodávka hlasovacího systému, technického vybavení zasedací místnosti a PC-notebooků" firmě Easy Control Morava, spol. s r.o., Husova 4, 795 01 Rýmařov, za cenu 413.608,- Kč a uzavření smlouvy o dílo.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0


Ing. Petr Klouda, starosta města


Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317