Dnes je sobota 27.11.2021 13:41, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 42
konaného v mimořádném termínu, dne 12.2.2009

2473/42/09

Rada města schválila program 42. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 12.2.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2474/42/09

Rada města zvolila ověřovatele zápisu z 42. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 12.2.2009: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2475/42/09

Rada města schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 08016606 podepsanou v Praze dne 30.1.2009 ředitelem Fondu. Podpora je určena výhradně na akci „Výsadba zeleně na dětském hřišti v Rýmařově".

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2476/42/09

Rada města schválila smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 07005214 podepsanou v Praze dne 30.1.2009 ředitelem Fondu. Podpora je určena výhradně na akci „Odpadové centrum Rýmařov".

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317