Dnes je sobota 27.11.2021 14:13, svátek slaví: Xenie

 

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 48
konaného v mimořádném termínu, dne 18.6.2009

2902/48/09

Rada města schválila program 48. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 18.06.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2903/48/09

Rada města zvolila ověřovatele zápisu z 48. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 18.06.2009: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2904/48/09

Rada města souhlasila s podnájmem HC Rýmařov - o.s., se sídlem Ondřejov 98, v části areálu zimního stadionu (samotná ledová plocha - část pozemku parc.č. 2092/1 k.ú. Rýmařov), za účelem aktivit spojených s tělovýchovnou činností, pronajatého společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.


 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317