Dnes je sobota 27.11.2021 13:32, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 55
konaného v mimořádném termínu, dne 10.12.2009

3463/55/09

Rada města schválila program 55. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 10.12.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3464/55/09

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 55. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 10.12.2009: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3465/55/09

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc.č. 144 a části parc.č. 1083/12 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3466/55/09

Rada města schválila uzavření „Smlouvy o výpůjčce pozemků“ s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, v zastoupení Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava, dle návrhu na dobu určitou 8 let a pověřila starostu jejím podpisem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3467/55/09

Rada města schválila projektové týmy na řízení akcí „Středisko volného času Rýmařov“ a „Výstavba a rekonstrrukce sportovišť – ZŠ ul. 1. máje v Rýmařově“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města


Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317