Dnes je sobota 27.11.2021 14:06, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 56
konaného v mimořádném termínu, dne 30.12.2009

3468/56/09

Rada města schválila program 56. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 30.12.2009.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3469/56/09

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 56. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 30.12.2009: Ing, Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3470/56/09

Rada města schválila ve své kompetenci dle usnesení ZM č. 971/26/09 a) ze dne 10.12.2009 rozpočtová opatření rady města č. 1 rozpočtu města za rok 2009, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317