teplomer web

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 1
konaného , dne 31.10.2006


1/1/06 a)
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí o výsledku voleb do zastupitelstva města,
Hlasování pro: 21; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

1/1/06 b)
Zastupitelstvo města konstatovalo, že všichni zvolení členové zastupitelstva města složili slib podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Hlasování pro: 21; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

2/1/06
Zastupitelstvo města schválilo, podle § 84 odst. 2 písm. l) a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že:a) rada města bude mít sedm členů,b) bude jeden místostarosta,c) dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva budou dva, starosta a místostarosta.
Hlasování pro: 21; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3/1/06
Zastupitelstvo města zvolilo, podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), v platném znění:a) starostu Ing. Petra Kloudu, b) místostarostu Ing. Jaroslava Kalu, c) členy rady města - Mgr. Vlastimila Barana- Ivana Sigmunda- Mgr. Jarmilu Labounkovou- Ing. Tomáše Köhlera- Ing. Borise Pavláska.
Hlasování pro: 21; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

4/1/06
Zastupitelstvo města schválilo termín druhého zasedání zastupitelstva města na den 23. listopadu 2006 v 17.00 hodin na malém sále Střediska volného času, s programem:- schválení jednacího řádu ZM,- projednání zřízení iniciativních, kontrolních a správních orgánů města.
Hlasování pro: 21; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště