teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 3
konaného v řádném termínu, dne 14.12.2006

17/3/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 30/2006, 1/2006 a 2/2006.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

18/3/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 20.10.2006 do 14.12.2006.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

19/3/06
Zastupitelstvo města schválilo plán zasedání ZM na rok 2007.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

20/3/06 a)
Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2006 o částku - 4 760,2 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 0

20/3/06 b)
Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2006, o částku + 394,9 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 0

20/3/06 c)
Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2006 o částku - 4 365,3 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých paragrafech výdajů, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 0

20/3/06 d)
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2006, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 0

20/3/06 e)
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření fondu rozvoje bydlení za rok 2006, podle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 0

21/3/06 a)
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2007 dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 0

21/3/06 b)
Zastupitelstvo města schválilo tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2007 dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 0

21/3/06 c)
Zastupitelstvo města schválilo tvorbu a použití fondu rozvoje bydlení na rok 2007 dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 0

21/3/06 d)
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2007 až 2010 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 0

22/3/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemků parc. č. 1489/4, 1551, oba v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

23/3/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 1361/6 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

24/3/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1517 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

25/3/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2985/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

26/3/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2993 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

27/3/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 3173 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

28/3/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1620 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

29/3/06 a)
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1935 v k.ú. Rýmařov,
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

29/3/06 b)
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 65 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

30/3/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 195/1, 196 v k.ú. Janušov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

31/3/06 a)
Zastupitelstva města zrušilo platnost usnesení číslo 1052/27/06 dne 22.06.2006,
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

31/3/06 b)
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 36 o výměře 942m2, parc. č. 33 o výměře 2.429 m2 a část parc. č. 32 o výměře 731 m2, vše k.ú. Ondřejov u Rýmařova.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

32/3/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 180/2 v k.ú. Stránské.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

33/3/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2787/2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

34/3/06
Zastupitelstvu města neschválilo záměr prodeje části pozemků parc. č. 80, 81, 82, 109, 110, 111, 112, 2646/1 a 2646/4 vše v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 2 ; Zdrželo se: 2

35/3/06 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 449/13/04 b) a 450/13/04 b) ze dne 24.6.2006,
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

35/3/06 b)
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 116, 117, oba v k.ú. Jamartice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem,
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

35/3/06 c)
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 154/2 v k.ú. Jamartice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

36/3/06 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 616/27/02 a) ze dne 14.2.2002 o prodeji pozemku parc. č. 235 a části parc. č. 236, vše v k.ú. Ondřejov,
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

36/3/06 b)
Zastupitelstvo města schválilo prodej části parc. č. 235 v k.ú. Ondřejov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

37/3/06
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 213/14/92 ze dne 17.9.1992, tj. nerealizovat dříve dohodnutou směnu.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

38/3/06
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 1005/26/06 ze dne 30.3.2006.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

39/3/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr darování části (cca 16 m2) pozemku parc. č. 360/2 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

40/3/06 a)
Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemků parc. č. 1512, 60, 850/2, 854, 3463/2, 1499/2, 508 a část parc. č. 509, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví HEDVA a.s., za část pozemku parc. č. 836/1 v k.ú. Rýmařov o celkové výměře cca 3.230 m2, po zaměření.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

40/3/06 b)
Zastupitelstvo města neschválilo odkoupení pozemků parc. č. 476/1, 480 a 506/1 vše v k.ú. Rýmařov od podniku HEDVA a.s. za cenu 160,- Kč/m2 , tj. 1,890.560,- Kč.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

41/3/06
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí půjčky z Fondu oprav a modernizace, za účelem výměny oken ve výši 30.499,- Kč, s lhůtou splatnosti 4 roky a ročním úrokem 3%.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

42/3/06
Zastupitelstvo města schválilo nabytí pozemku parc. č. 1910/3 v k.ú. Rýmařov od Moravskoslezského kraje.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

43/3/06
Zastupitelstvo města souhlasilo s převodem složené zálohy z titulu Kupní smlouvy číslo DEP-8/98 ze dne 17.8.1998, uzavřené mezi SORTIE s.r.o. Praha a SANTA nápoje Krnov, a.s. na prodej 3 ks nerezových nádob pro potravinářské účely, z účtu cizích prostředků na příjmový účet města.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

44/3/06 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 1001/26/06 a č. 1002/26/06 ze dne 30.3.2006,
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

44/3/06 b)
Zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemků města parc.č. 2912/9 a 2912/10 v k.ú. Rýmařov z vlastnictví města za pozemky parc.č. 511, 512 a 1929, vše v k.ú. Rýmařov z vlastnictví Lesů ČR, s.p.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

45/3/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2005 ve smyslu § 39, odst. 6 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a vzalo na vědomí jeho celoroční hospodaření – bez výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

46/3/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu revizní komise ze dne 29.6.2006, týkající se kontroly hospodaření Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2005 ve smyslu § 39, odst. 4 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

47/3/06
Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení ve výši 90% z celkové částky poplatku 66.572,-Kč za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 4 na ulici Bartákova č. 24 v Rýmařově.
Hlasování pro: 18 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 1

48/3/06
Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č. 50B v Rýmařově z firmy KATR, a.s., Potočná č. 334/5, Stará Ves na nového nájemce.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

49/3/06
Zastupitelstvo města schválilo změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 1295/50B v Rýmařově z původního nájemce na nájemce nového.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

50/3/06
Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 03/2006, kterou se mění a doplňuje OZV č. 08/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky města Rýmařov č. 02/2003, po zapracování návrhu HK.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

51/3/06 a)
Zastupitelstvo města odvolalo Ing. Tomáše Köhlera z dozorčí rady Podhorské nemocnice, a.s.,
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

51/3/06 b)
Zastupitelstvo města pověřilo místostarostu Ing. Jaroslava Kalu zastupováním města Rýmařov v dozorčí radě Podhorské nemocnice, a.s.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

52/3/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o situaci ve společnostech VaK - BRVOS.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

53/3/06
Zastupitelstvo města neschválilo prodej podílu ve společnosti BRVOS Bruntál, s.r.o., společníkovi Mgr. Martině Palečkové za 40tis. Kč.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

54/3/06
Zastupitelstvo města nedoporučilo odkoupení pohledávky vodného ve výši 215.450,50 Kč od společnosti BRVOS Bruntál, s.r.o.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

55/3/06
Zastupitelstvo města doporučilo uhradit manželům Hromkovým smluvní pokutu ve výši 31.456,- Kč, vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě na koupi pozemku.
Hlasování pro: 19 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

56/3/06
Zastupitelstvo města schválilo plán práce kontrolního výboru na rok 2007.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

57/3/06
Zastupitelstvo města schválilo plán práce finančního výboru na rok 2007.
Hlasování pro: 20 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště