teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 7
konaného v mimořádném termínu, dne 22.5.2007

163/7/07 a)
Zastupitelstvo města schválilo účast města v obchodní veřejné soutěži na prodej pozemku parc. č. 1839/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR za stanovených podmínek a pověřilo starostu města Ing. Petra Kloudu zastupováním města,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

163/7/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo nabytí pozemku parc. č. 1839/1 v k.ú. Rýmařov do vlastnictví Města Rýmařov za stanovených podmínek.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

164/7/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje objektu bývalé prádelny v areálu nemocnice na pozemku parc. č. 446 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemku parc. č. 446 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 212 m2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

165/7/07 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 130/6/07 ze dne 26.04.2007,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

165/7/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo prodej objektu čp. 452 na ulici Hornoměstská 14 v Rýmařově včetně pozemku parc. č. 441 o výměře 538 m2 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví (každý 1/2), za cenu 1.250.000,- Kč.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

166/7/07
Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemku parc. č. 509 a části pozemku parc. č. 480, vše v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu ve vlastnictví společnosti Hedva a.s. za část pozemku parc. č. 836/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu ve vlastnictví města Rýmařov. Na úhradě veškerých nákladů spojených se směnou předmětných pozemků se budou podílet obě strany rovným dílem.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

167/7/07 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 131/6/07 ze dne 26.4.2007,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

167/7/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo prodej obytného domu č.p. 936, na ulici Pivovarská 4 v Rýmařově, vč. pozemku parc. č. 214 v k.ú. Rýmařov, a venkovních úprav, do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům: . Celková cena prodávané nemovitosti činí 2.706.910,- Kč.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

168/7/07
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 110/6/07 ze dne 26.04.2007.
Hlasování pro: 11 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 4

169/7/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 449 v k.ú. Rýmařov pod budovou bývalého dětského oddělení a části pozemku parc. č. 451/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 15 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

170/7/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej budovy bývalého dětského oddělení bez čp/če v areálu nemocnice, na pozemku parc. č. 449 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 244 m2, v k.ú. Rýmařov za cenu 1.700.000,- Kč.
Hlasování pro: 15 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

171/7/07
Zastupitelstvo města schválilo přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2007 v rámci Dotačního programu podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství na zpracování projektové dokumentace stavby „Vodovod v místních částech Rýmařova“ ve výši 251 800 Kč.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

172/7/07
Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zpracování projektové dokumentace stavby „Vodovod v místních částech Rýmařova“ dle předloženého materiálu a pověřilo starostu ing. Petra Kloudu jejím podpisem.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

173/7/07
Zastupitelstvo města pověřilo starostu města navýšením nabídky na zakoupení nemovitosti č.p. 218, nám. Míru 5 v Rýmařově, včetně pozemku parc.č. 7 v k.ú. Rýmařov o výměře 514 m2 od současného vlastníka nemovitosti České spořitelny, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha-Krč dle návrhu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 2

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště