teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 15
konaného v mimořádném termínu, dne 29.4.2008

448/15/08

Zastupitelstvo města vydalo územní plán města Rýmařova.

Hlasování pro: 14 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

449/15/08

Zastupitelstvo města zrušilo obecně závaznou vyhláškou města Rýmařova č. 02/2008 platnost obecně závazné vyhlášky města Rýmařova č. 27/1994 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 34/1995, 53/1998, 70/2002, 71/2002, 03/2003, 05/2003 a 01/2006.

Hlasování pro: 14 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

450/15/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o čerpání rezervy rozpočtu na investice města.

Hlasování pro: 14 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

451/15/08

Zastupitelstvo města schválilo spoluúčast města na financování stavby "Pěší komunikace a cyklostezka ulice Opavská v Rýmařově - Janovicích ve výši 1 396 tis. Kč.

Hlasování pro: 14 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.


Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště