teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 16
konaného v mimořádném termínu, dne 28.5.2008

452/16/08

Zastupitelstvo města schválilo projekt „Modernizace vybavení základní školy" s celkovými náklady 3 576 175 Kč, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

453/16/08 a)

Zastupitelstvo města schválilo přijetí investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 ke „Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích DSH_7", název projektu „Zvýšení bezpečnosti chodců v Rýmařově - I. etapa", v celkové výši 270 tis. Kč,

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

453/16/08 b)

Zastupitelstvo města zplnomocnilo starostu města k podpisu Smlouvy mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

454/16/08

Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 816 500,- Kč na akci „Energetické úspory škol v Rýmařově".

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

455/16/08

Zastupitelstvo města schválilo spoluúčast města na financování stavby „Rekonstrukce hřiště č. 3 - Rýmařov" ve výši 712 tis. Kč.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

456/16/08

Zastupitelstvo města schválilo spoluúčast města na financování stavby „Zahrada Hedvy v Rýmařově - sportovně-kulturní areál" ve výši 2 866 tis. Kč.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

457/16/08

Zastupitelstvo města schválilo spoluúčast města na financování stavby „Rekonstrukce sportovišť ZŠ Jelínkova ul. 1 v Rýmařova" ve výši 285 tis. Kč.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

458/16/08

Zastupitelstvo města schválilo spoluúčast města na financování stavby „Stavební úpravy 2. budovy ZŠ Rýmařov" ve výši 495 tis. Kč.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

459/16/08

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku TJ Jiskra Rýmařov na financování investiční akce „Instalace zavlažovacího systému hřiště č. 2 - Rýmařov" ve výši 193 328 Kč.

Hlasování pro: 18 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města


Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště