teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 18
konaného v řádném termínu, dne 25.9.2008

533/18/08

Zastupitelstvo města schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města Rýmařova, konaného dne 25.9.2008.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

534/18/08

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 18. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.9.2008 ve složení: Ing. Jaroslav Kala, Ing.Tomáš Köhler a Josef Pupík.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

535/18/08

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z 18. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.9.2008 ve složení: Božena Filipová a MUDr. Bohumil Servus.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

536/18/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2008.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

537/18/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 27.6.2008 - 25.9.2008.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

538/18/08   a)

Zastupitelstvo města akceptovalo a schválilo jako rozpočtová opatření roku 2008 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu (případně dalších poskytovatelů) v období od počátku roku do 8/2008 v celkové částce + 5 620,0 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 5 620,0 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

538/18/08   b)

Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku + 408,92 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

538/18/08   c)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu operací financování roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, o částku - 2 205,31 tis. Kč podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

538/18/08   d)

Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2008, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku - 1 796,39 tis. Kč podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

539/18/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí aktuální informaci o "Integrovaném dokumentu města" ke dni 10.9.2008 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

540/18/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 523/1 k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

541/18/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 523/1 k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

542/18/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 75/1 k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

543/18/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 237/1 k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

544/18/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 178 k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

545/18/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 342/3 k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

546/18/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1312/2 a části pozemku par.c č. 1310 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

547/18/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1316/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

548/18/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1582/1 k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

549/18/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2229 k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

550/18/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části  pozemku parc. č. 21/1 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

551/18/08

Zastupitelstvo města  neschválilo záměr prodeje části  pozemku parc. č. 165 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

552/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 359 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

553/18/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 227 k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

554/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 224 k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

555/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2974/1 v  k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

556/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemků parc. č. 167, 165/1, 1083/16 vše v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

557/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 108/1 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

558/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3141 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

559/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 3141 a části pozemků parc. č. 3137, 3155/1  v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

560/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 2016/2 v k.ú. Rýmařov

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

561/18/08

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části pozemku parc. č. 2016/1 v k.ú. Rýmařov od V.S.  za cenu 284,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

562/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje částí pozemků parc. č. 2290/1, 2294/1,  2295/1, vše v k.ú. Rýmařov, v lokalitě „Na Stráni- Okružní 6 RD", dle předloženého návrhu, za účelem výstavby rodinných domů.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

563/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1363/1 v k.ú. Rýmařov

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

564/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2895/1 a části pozemku parc. č. 2897/2, oba  v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

565/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2988/11 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

566/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2988/9 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

567/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č.  2801/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

568/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č.  3271/1v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

569/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3169/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

570/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č.  615/1 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

571/18/08

Zastupitelstvo města schválilo  záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

572/18/08

Zastupitelstvu města schválilo záměr prodeje částí  pozemku parc. č. 855/1 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

573/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2912/2 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

574/18/08

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje částí  pozemku parc. č. 301 a 299 oba  v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

575/18/08

Zastupitelstvo města  schválilo záměr prodeje objektu č.p. 131, Máchova č.o. 7, vč. pozemku parc.č. 1563 o výměře 557 m2 vše v k.ú. Rýmařov za minimální nabídkovou cenu 400.000,- Kč formou obálkové metody za podmínek v návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

576/18/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2295/4 v k.ú. Rýmařov,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem (ze základní ceny bude odečtena sleva ve výši 10% z důvodu vedení STL plynovodního řadu). Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucího rodinného domu. Pozemek bude také před prodejem bezplatně zatížen zřízením věcného břemene na vedení STL plynovodního řadu města.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

577/18/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1682/2 v k.ú. Rýmařov,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

578/18/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc . č. 1620 v k. ú. Rýmařov,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

579/18/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc . č. 179/1 k. ú. Janovice u Rýmařova, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

580/18/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 171 v k.ú. Janovice u Rýmařova, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

581/18/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc.č. 444, 117/1, 128/1, 120, 125, 119, 123/1, část 131, 135, 150, 151, 369/2  v k.ú. Edrovice a pozemků parc. č. 836/1,854, 855/1 v k.ú. Rýmařov, Lesům ČR, s.p., Nádražní 2811, Frýdek Místek,  za cenu 200,-Kč/m2 (bez počítání IS) + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

582/18/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č.  51 v k.ú. Rýmařov,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

583/18/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1444 v k.ú. Rýmařov,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

584/18/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2539 v k.ú. Rýmařov,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

585/18/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 455 v k.ú. Rýmařov,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

586/18/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1221/2 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

587/18/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 2993 v k.ú. Rýmařov,   za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucího rodinného domu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

588/18/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemků par. č. 1903/6, 1903/8 a pozemků parc. č. 1899/1, 1899/3, 1896/2, vše v k.ú. Rýmařov společnosti Vladimíra Erbena - EKO METALRECYKLING, IČO 10596038 za kupní cenu ve výši 25,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem (ze základní ceny bude odečtena sleva ve výši 10%) s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene na pozemcích Vladimíra Erbena.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

589/18/08

Zastupitelstvo města  schválilo prodej pozemku parc. č. 115 v k.ú. Edrovice,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucího rodinného domu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

590/18/08

Zastupitelstvo města schválilo vykoupení části pozemku parc. č. 1619/1 v k.ú. Rýmařov  za cenu 234,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

591/18/08   a)

Zastupitelstvo města schválilo prodej částí pozemků parc. č.  5 a 1083/19, oba v k.ú. Stránské,  za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem (ze základní ceny bude odečtena sleva ve výši 10% z důvodu vedení NN). Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objektu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

591/18/08   b)

Zastupitelstvo města schválilo počítání příspěvku na komunikaci dle cenové mapy v kalkulaci kupní ceny při prodeji části pozemků parc. č. 5 a 1083/19, oba v k.ú. Stránské,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

591/18/08   c)

Zastupitelstvo města neschválilo snížení kupní ceny za části pozemků parc. č. 5 a 1083/19, oba v k.ú. Stránské, o 10 % za nutnost provedení přeložky nadzemního vedení kabelu NN a za špatnou využitelnost částí pozemku lemujících pozemek sousedního vlastníka.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

592/18/08

Zastupitelstvo města schválilo prodej objektu č.p. 625 na ulici třída Hrdinů č.o. 24 na pozemku parc. č. 94, vč. zastavěné části pozemku parc. č. 94 po geometrickém oddělení, vše v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům. Celková cena prodávaných nemovitostí činí 1.949.580,- Kč.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

593/18/08

Zastupitelstvo města neschválilo záměr směny pozemku parc. č. 578 v k.ú. Janušov, který je ve vlastnictví města Rýmařov za část pozemku parc. č. 769 k.ú. Janušov, kterou vlastní pan J.H.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

594/18/08

Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemku parc. č. 578 v k.ú. Janušov ve vlastnictví města Rýmařov za část pozemku parc. č. 438 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví  pana J.H. Náklady spojené se směnou uhradí obě strany rovným dílem.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

595/18/08

Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku parc. č. 3125, která je ve vlastnictví města Rýmařov za pozemek 3104/2, který vlastní pan F.O., oba v k.ú. Rýmařov s tím, že město si ponechá část pozemku s biokoridorem dle ÚPD, případný rozdíl ve výměře bude žadatelem uhrazen dle cenové mapy a veškeré náklady spojené se směnou uhradí žadatel.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

596/18/08

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků parc. č. 42 v k.ú. Janušov a parc. č. 1592 v k.ú. Rýmařov  od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle podmínek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

597/18/08

Zastupitelstvo města neschválilo vykoupení části pozemku parc. č. 3445/3 v k.ú. Rýmařov, včetně terénních úprav, od společnosti KATR a. s., se sídlem Potočná 334/5, Stará Ves u Rýmařova, za konečnou cenu 120,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

598/18/08

Zastupitelstvo města schválilo vymezení jednotek na nemovitostech č.p. 868 a 869 (Jungmanova 2,4 včetně prodejny, Rýmařov) a pozemků parc.č. 688, 689/2 a 689/5, vše v k.ú. Rýmařov, které má město v současnosti v podílovém spoluvlastnictví s manželi D. a E. C. a manželi V. a K. V., podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, s podmínkou, že veškeré náklady ponesou žadatelé.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

599/18/08

Zastupitelstvo města schválilo odkoupení pozemků parc. č. 394/1 - k.ú. Rýmařov, 276 - k.ú. Janovice u Rýmařova, 255 a 266/1 - k.ú. Janušov, 539/6 a 665/1 a 233/2 - k.ú. Jamartice, 412/1 a 418 - k.ú. Edrovice, 318/1 a 356 - k.ú. Ondřejov u Rýmařova, 194  a 385/2 - k.ú. Stránské od PF ČR (vlastnictví státu), dle předloženého návrhu a podmínek PF ČR.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

600/18/08

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod části pozemků parc. č. 2783/1 (po zaměření) a parc. č. 1784, vše v k.ú. Rýmařov od PF ČR, dle podmínek PF ČR.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

601/18/08

Zastupitelstvo města schválilo odkoupení pozemku parc. č. 1658 a části pozemků parc. č. 1657,  1866/2, 1867 (vše po zaměření) v k.ú. Rýmařov od PF ČR, dle podmínek PF ČR

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

602/18/08   a)

Zastupitelstvo města schválilo přijetí účelové investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 k zabezpečení generální rekonstrukce automobilní cisterny CAS Tatra 148 jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II. města Rýmařov, v celkové výši 1.000.000,- Kč,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

602/18/08   b)

Zastupitelstvo města zplnomocnilo starostu města k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

603/18/08

Zastupitelstvo města schválilo prominutí poplatku z prodlení ve výši 70% z částky 62.442,- Kč za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu tř. Hrdinů č. 624/22 v Rýmařově.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

604/18/08

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení číslo 337/11/07 ze dne 13.12.2007 a číslo 430/14/08 ze dne 27.3.2008,

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

605/18/08   a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení číslo 387/12/08 ze dne 31.1.2008,

Hlasování pro:  12        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  2

605/18/08   b)

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2013, včetně objektu bez čp./če. (garáž, kůlna), pozemku parc.č. 2014/2 a částí pozemků parc. č. 2010 a 2011, vše v k.ú. Rýmařov v rozsahu dle předložené varianty B, manželům D. a J. M. a to na stavbu Centra zdraví Rýmařov, za konečnou cenu 1.550,- Kč/m2, navýšenou o smluvní částku ve výši 1 500 tis. Kč + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  12        Hlasování proti:  3            Zdrželo se:  2

606/18/08

Zastupitelstvo města schválilo částku ve výši 960 tis. Kč, na koupi technického vybavení a dokončovacích prací na zimní stadion v Rýmařově, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  14        Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

607/18/08

Zastupitelstvo města schválilo název nové ulice „Karla Schinzela" v lokalitě k. ú. Edrovice dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

608/18/08

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí aktuální situaci ve společnosti VaK Bruntál a.s. a BRVOS Bruntál s.r.o.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

609/18/08

Zastupitelstvo města schválilo z podnětu pořízení regulačního plánu centra města a okolí (v rozsahu ploch původní centrální městské zóny).

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

610/18/08

Zastupitelstvo města neschválilo navýšení rozpočtu Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál o částku na vybavení novým nábytkem.

Hlasování pro:  16        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

611/18/08

Zastupitelstvo města schválilo zrušení filmových projekcí v městském kině v Rýmařově k 1.1.2009.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

612/18/08

Zastupitelstvo města zvolilo s účinností od 26.9.2008 Yvettu Jahnovou předsedkyní osadního výboru v Janovicích.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

613/18/08

Zastupitelstvo města pověřilo starostu podniknutím veškerých možných kroků, jež by zabránily výstavbě větrných elektráren v regionu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

614/18/08   a)

Zastupitelstvo města schválilo účast města Rýmařov v projektu „Europejskie centrum kulturalno - edukacyjne w Ozimku - etap II", který bude realizovat město (gmina) Ozimek v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

614/18/08   b)

Zastupitelstvo města schválilo spoluúčast města ve společném projektu. Město vloží do projektu částku na svou projektovou dokumentaci ve výši 1 712 856,-Kč, přičemž částka 1 455 928,-Kč bude po realizaci projektu vrácena. Celkové náklady na projektovou dokumentaci by tak činily  256 928,-Kč,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

614/18/08   c)

Zastupitelstvo města akceptovalo podmínky Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko a zavázalo se spolupracovat na přípravě a realizaci společného projektu.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

615/18/08   a)

Zastupitelstvo města pověřilo starostu, ve spolupráci s komisí SVaZ,  podáním žádosti u  Krajského úřadu MSK o vyhlášení výběrového řízení na místo praktického lékaře pro děti a dorost v Podhorské nemocnici a.s.  v Rýmařově,

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

615/18/08   b)

Zastupitelstvo města uložilo starostovi vyvolat jednání s Podhorskou nemocnicí a.s.  Rýmařov ve věci nápravy stávajícího stavu zdravotnictví v Rýmařově.

Hlasování pro:  17        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0


Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště