Dnes je sobota 27.11.2021 13:54, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 1
konaného dne 11.11.2010

1/1/10 a)
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí o výsledku voleb do zastupitelstva města,
Hlasování pro: 21 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0
1/1/10 b)
Zastupitelstvo města konstatovalo, že všichni zvolení členové zastupitelstva města složili slib podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Hlasování pro: 21 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0
2/1/10
Zastupitelstvo města schválilo program ustavujícího zasedání zastupitelstva města Rýmařov, konaného v termínu dne 11.11.2010
Hlasování pro: 21 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0
3/1/10
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Rýmařov, konaného v termínu dne 11.11.2010 ve složení: Marie Volková a Ing. Boris Pavlásek.
Hlasování pro: 21 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0
4/1/10
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Rýmařov, konaného v termínu dne 11.11.2010 ve složení: starosta a místostarosta.
Hlasování pro: 21 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0
5/1/10
Zastupitelstvo města schválilo volební komisi ustavujícího zasedání zastupitelstva města Rýmařov, konaného v termínu dne 11.11.2010 ve složení: předseda - MUDr. Bohumil Servus, členové - Ing. Soňa Kováříková a Ladislav Žilka
Hlasování pro: 21 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0
6/1/10
Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi ustavujícího zasedání zastupitelstva města Rýmařov, konaného v termínu dne 11.11.2010 ve složení: předseda - Ing. Jaroslav Kala, členové - Ing. Tomáš Köhler a Alfred Heinisch
Hlasování pro: 21 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0
7/1/10
Zastupitelstvo města schválilo, podle § 84 odst. 2 písm. l) a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že:a) dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva budou dva, starosta a místostarosta, b) bude jeden místostarosta, c) rada města bude mít sedm členů.
Hlasování pro: 21 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0
8/1/10
Zastupitelstvo města zvolilo, podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), v platném znění:a) starostu Ing. Petra Kloudu, bytem Rýmařov, Bartákova 46, b) místostarostu Ing. Jaroslava Kalu, bytem Rýmařov, Julia Fučíka 105, c) členy rady města - Mgr. Vlastimila Barana - Josefa Bernátka - Mgr. Marka Bociána - Ing. Borise Pavláska - MUDr. Bohumila Servuse.
Hlasování pro: 21 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0
9/1/10
Zastupitelstvo města schválilo termín druhého zasedání zastupitelstva města na den 25. listopadu 2010 v 17.00 hodin v sále Střediska volného času na Divadelní ulici v Rýmařově s programem: 1. Schválení jednacího řádu ZM 2. Návrh na zřízení výboru finančního a kontrolního včetně volby jejich předsedů a členů 3. Pracovní návrh rozpočtu města na rok 2011 4. Různé
Hlasování pro: 21 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

 Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317