Dnes je úterý 7.12.2021 14:19, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 59
konaného v mimořádném termínu, dne 18.3.2010


3649/59/10

Rada města schválila program 59. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 18.3.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3650/59/10

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 59. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 18.3.2010: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3651/59/10

Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. 1650/1 v k.ú. Rýmařov, mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem IČ 70890692 na dobu určitou do 31.12.2019 a zplnomocnila starostu k podpisu této smlouvy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317