Dnes je úterý 7.12.2021 14:03, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 61
konaného v mimořádném termínu, dne 1.4.2010

3775/61/10

Rada města schválila program 61. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 1.4.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3776/61/10

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 61. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 1.4.2010: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3777/61/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 1 „Zateplení bytového domu 1.máje 5, 7“ v Rýmařově  firmě SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 865.928,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem GENEL INVEST s.r.o., Praha 8, za cenu 1.054.219,- Kč s DPH a STAS, v.o.s., Rýmařov za cenu 1.067.774,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3778/61/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 2 „Zateplení bytového domu Bartákova 20,22“ v Rýmařově  firmě STAS, v.o.s., Rým ařov za cenu 1.366.825,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem GENEL INVEST s.r.o., Praha 8, za cenu 1.415.216,- Kč s DPH a INTOZA s.r.o., Ostrava za cenu 1.488.090,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3779/61/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 3 „Zateplení bytového domu Divadelní 4,6,8“ v Rýmařově firmě SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 995.654,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem GENEL INVEST s.r.o., Praha 8, za cenu 1.207.778,- Kč s DPH a STAS, v.o.s., Rýmařov za cenu 1.216.609,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3780/61/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 4 „Zateplení bytového J.Sedláka 20,22,24“  v Rýmařově firmě SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 848.894,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem GENEL INVEST s.r.o., Praha 8, za cenu 1.014.236,- Kč s DPH a STAS, v.o.s., Rýmařov za cenu 1.017.606,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3781/61/10

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky dílčí část 5 „Zateplení bytového nám.Svobody 1,3“  v Rýmařově firmě SVOVALTREND s.r.o., Bruntál za cenu 598.203,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem STAS, v.o.s., Rýmařov za cenu 734.308,- Kč s DPH a GENEL INVEST s.r.o., Praha 8, za cenu 758.263,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3782/61/10

Rada města schválila uzavřít smlouvu o nájmu pozemků parc. č. 46/1 a 47 v k.ú. Janušov s pronajímatelem Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, na dobu určitou 5-ti let.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění:Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317