Dnes je úterý 7.12.2021 14:54, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 70
konaného v mimořádném termínu, dne 1.11.2010

4409/70/10  

Rada města schválila program 70. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 1.11.2010.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4410/70/10  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 70. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 1.11.2010: Ing. Petr Klouda a Ing. Boris Pavlásek.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4411/70/10  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Implementace modelu CAF a realizace školení zaměstnanců“ firmě HM Partners, s.r.o., 28. října 150, 702 00 Ostrava za celkovou cenu 720 000,- Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4412/70/10  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Základní umělecké škole Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, na účast žáků školy na mistrovství světa v modern dance v Polsku ve dnech 8. – 11. 12. 2010 ve výši 20 tisíc Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4413/70/10  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Sebeobrana Rýmařov na realizaci projektu „Vyšší bezpečnost v ulicích smysluplným vyplněním volného času mládeže“ve výši 10 tisíc Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4414/70/10  

Rada města schválila poskytnutí peněžitého daru Ing. Miloslavu Markovi dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4415/70/10  

Rada města schválila Vinnému sklepu Chlachula  Rýmařov výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pořádané ve dnech  12.11. 2010 a 13.11.2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4416/70/10  

Rada města schválila Vinnému sklepu Chlachula  Rýmařov výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pořádané ve dnech  25.12. 2010 a 26.12. 2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4417/70/10  

Rada města schválila Vinnému sklepu Chlachula  Rýmařov  výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu pořádané dne 31.12. 2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4418/70/10  

Rada města schválila Hotelu Excelent výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na Zvěřinových hodech, pořádaných od 26.11.2010 do 3.12.2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4419/70/10  

Rada města schválila Hotelu Excelent výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na Silvestru 2010, pořádaném 31.12.2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4420/70/10  

Rada města schválila Gymnáziu Rýmařov, příspěvkové organizaci, výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na Stužkovacím plese Gymnázia Rýmařov, pořádaném dne  18.12.2010, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4421/70/10  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál,  výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na Kurzech společenského tance pro dospělé, pořádaných v době od 24.9.2010 do 3.12.2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4422/70/10  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov. okres Bruntál,  výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na koncertu Vladimíra Mišíka & ETC, pořádaném 26.11.2010  dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4423/70/10  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov. okres Bruntál,  výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na koncertu Luboše Andršta Blues Band, pořádaném 11.12.2010  dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4424/70/10  

Rada města schválila platový výměr ředitelky Střediska volného času Rýmařov, okres Bruntál, Bc. Marcely Pavlové dle předloženého návrhu, s platností od 1. srpna 2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4425/70/10  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Zateplení bytových domů Dukelská, Rýmařov“ firmě VHH THERMONT s.r.o., Troubelice za cenu 9 348 625,- Kč s DPH. Na dalších místech se umístily nabídky firem INTOZA s.r.o., Ostrava za cenu 9 781 280,- Kč s DPH a RÝMSTAV CZ spol. s r.o., Rýmařov za cenu  9 891 668,- Kč s DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4426/70/10  

Rada města vzala na vědomí zprávu o vícenákladech vzniklých na stavbě Zateplení bytového domu 1. máje 5,7 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4427/70/10  

Rada města vzala na vědomí zprávu o vícenákladech vzniklých na stavbě Zateplení bytového domu Divadelní 4,6,8 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4428/70/10  

Rada města vzala na vědomí zprávu o vícenákladech vzniklých na stavbě Zateplení bytového domu J. Sedláka 20,22,24 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4429/70/10  

Rada města vzala na vědomí zprávu o vícenákladech vzniklých na stavbě Zateplení bytového domu Větrná 2,4,6 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4430/70/10  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi Městem Rýmařov a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt „Sportovně – kulturní areál Zahrada Hedvy“, reg. č. CZ.1.10/3.2.00/02.00410.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4431/70/10  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi Městem Rýmařov a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt „Revitalizace ulice Horní – Rýmařov“, reg. č. CZ.1.10/3.2.00/02.00406.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4432/70/10  

Rada města schválila Smlouvu č. 09024496 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí podepsanou v Praze dne 15.9.2010. Podpora je určena výhradně pro realizaci akce „Obnova ÚSES na Rýmařovsku II. fáze“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0  

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317