Dnes je úterý 7.12.2021 14:24, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 3
konaného v mimořádném termínu, dne 21.12.2010

140/3/10

Rada města schválila program 3. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 21.12.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

141/3/10

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 3. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 21.12.2010: Ing. Petr Klouda a Mgr. Vlastimil Baran.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

142/3/10

Rada města schválila změnu výše platového tarifu ředitelům škol a školských zařízení, zřízených městem Rýmařov, v souladu s nařízením vlády č. 381/2010 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě dle předložených návrhů s účinností od 1. ledna 2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

143/3/10

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých darů Městskou knihovnou Rýmařov (61 ks knih).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

144/3/10

Rada města schválila BFAA OLDIES Rýmařov výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na akci Společenský ples BFAA, pořádaný dne  29.1.2011  dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

145/3/10   a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2272/47/05 c) ze dne 12.9.2005,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

145/3/10   b)

Rada města jmenovala do funkcí členů školské rady Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál jmenovaných zřizovatelem Ing. Soňu Kováříkovou a Bc. Lenku Baborovskou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317