Dnes je úterý 7.12.2021 13:21, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 4
konaného v mimořádném termínu, dne 31.12.2010

146/4/10

Rada města schválila program 4. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 31.12.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

147/4/10

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 4. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 31.12.2010: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

148/4/10

Rada města schválila ve své kompetenci, dle usnesení ZM č. 32/3/10 a) ze dne 21.12.2010, rozpočtová opatření rady města číslo 1 rozpočtu města za rok 2010, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

149/4/10

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi Městem Rýmařov a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt „Sportovně – kulturní areál „Zahrada Hedvy“, reg. č. CZ.1.10/3.2.00/02.00410.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317