Dnes je úterý 7.12.2021 14:49, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 9
konaného v mimořádném termínu, dne 18.4.2011

498/9/11  

Rada města schválila program 9. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 18.4.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

499/9/11  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 9. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 18.4.2011: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

500/9/11  

Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 2211/17 v k.ú. Rýmařov panu ****** za účelem užívání na zahradu, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

501/9/11  

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č.  3377/2 a části parc. č. 3377/1 v k.ú. Rýmařov, Mysliveckému sdružení Rýmařov, IČO 48771147, zastoupené předsedou sdružení Ing. Janem Rapouchem, Opavská 203/16, Janovice u Rýmařova, za účelem využití zastavěné plochy pod chatou a ubytovací buňkou, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

502/9/11  

Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 86/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova a parc. č. 407/7 v k.ú. Edrovice, Janu Hořákovi, Opavská 123, Janovice u Rýmařova, za účelem  zemědělské činnosti, za cenu dle pravidel, na dobu určitou do 31.12.2014, uzavřením dodatku k NS č. 4100000721 s podmínkou umožnit zimní úpravy běžeckých tratí na parc. č. 86/1. Při nedodržení této podmínky bude udělena sankce ve výši 50.000,- Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

503/9/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 86/5 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, Jarmile Vepřekové, IČO 47665696, Strálecká 773/13, Rýmařov za účelem zemědělské činnosti, za cenu dle pravidel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, uzavřením dodatku k NS č. 4100000698 za podmínky zákazu chovu dobytka.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

504/9/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 413/8 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova a pozemku parc. č.  3451/7 v k.ú. Rýmařov, Jarmile Vepřekové, IČO 47665696, Strálecká 773/13, Rýmařov za účelem zemědělské činnosti, za cenu dle pravidel, na dobu určitou do 31.12.2014 uzavřením dodatku k NS č. 4100000111.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

505/9/11  

Rada města schválila přidělení VZ „Zateplení a výměna výplní budov Podhorská nemocnice“ dílčí části 1:   „Budova oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny“ společnosti DEC-PLAST Trade s.r.o. se sídlem v Příboru, za cenu 3 151.797,- Kč bez DPH, 3 782.157,- Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

506/9/11  

Rada města schválila přidělení VZ „Zateplení a výměna výplní budov Podhorská nemocnice“ dílčí části 2:   „Budova oddělení ošetřovatelské péče“ společnosti DEC-PLAST Trade s.r.o. se sídlem v Příboru, za cenu 2 418.110,- Kč bez DPH, 2 901.733,- Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

507/9/11  

Rada města schválila Římskokatolické farnosti Rýmařov příspěvek ve výši 29.143,-Kč  na realizaci akce  „Výměna oken budovy fary, Školní náměstí 207/3 v Rýmařově“  v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

  

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317