Dnes je sobota 27.11.2021 13:23, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 10
konaného v řádném termínu, dne 16.5.2011

 

508/10/11  

Rada města schválila program 10. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 16.5.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

509/10/11  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 10. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 16.5.2011: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

510/10/11  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 08/2011 a č. 09/2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

511/10/11  

Rada města vzala na vědomí zprávu o osadních výborech v místních částech města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

512/10/11  

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1326 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

513/10/11  

Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 212 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

514/10/11  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 973 v k.ú. Rýmařov, paní ****** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

515/10/11  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 584, 586/1, 587/1, 587/5 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

516/10/11  

Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku parc.č.  587/6 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

517/10/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 586/1 a 584 v k.ú. Janušov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

518/10/11  

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru na ulici nám. Míru č. 221/8 v Rýmařově panu ****** na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

519/10/11  

Rada města neschválila kompenzaci nákladů, vynaložených Prima Pizzerii s.r.o. na provedené práce v nebytových prostorech na nám. Míru 11 v Rýmařově, a to formou započtení s pohledávkou za nájemné.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

520/10/11  

Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc. č. 451/15 včetně objektu garáže v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

521/10/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku pod garáží parc. č. 2657 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

522/10/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 165/1 v k.ú. Stránské.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

523/10/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 302/1 v k.ú. Jamartice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

524/10/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 1164/269/10 ze dne 17.6.2010.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

525/10/11  

Rada města schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu bez čp. na pozemku parc. č. 167 v Jamarticích, a to s Římskokatolickou farností Rýmařov, IČ 48771007, za účelem výkonu bohoslužebných a liturgických obřadů, po dobu 10 let.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

526/10/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 25.5.2009, jejímž předmětem byl prodej pozemku parc.č. 331/16 v k. ú. Edrovice manželům ******, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

527/10/11  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 331/16 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

528/10/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, nám. Míru č. 200/25, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou 1 rok, nájemné 45,- Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

529/10/11  

Rada města schválila výměnu bytů mezi paní a panem ******, byt č. 15, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov a paní ******, byt č. 13, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

530/10/11  

Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, 8.května č. 855/51A, Rýmařov s paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

531/10/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Marxova č. 582/1, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

532/10/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Marxova č. 582/1, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.5.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

533/10/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.11.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

534/10/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Radniční č. 7/13, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.5.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

535/10/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Větrná č. 877/11, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 30.6.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

536/10/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Bartákova 618/23, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.8.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

537/10/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 18, třída Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

538/10/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.5.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

539/10/11  

Rada města neschválila uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 4, Opavská 271/128, Janovice s panem ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

540/10/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, náměstí Svobody č. 888/3, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou do 31.5.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

541/10/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Okružní 734/3 v Rýmařově s manžely ****** na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

542/10/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14,  Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

543/10/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

544/10/11  

Rada města neschválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Okružní č. 733/1, Rýmařov s paní ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

545/10/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Větrná č. 914/2, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.5.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

546/10/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova  č. 841/33, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 30.11.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

547/10/11  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Sokolovská 838/44, Rýmařov s paní ****** na dobu určitou do 31.5.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

548/10/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 25, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s paní ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

549/10/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 13, 1.máje č. 886/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

549/10/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 13, 1.máje č. 886/1 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 50,10 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 39.914,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

550/10/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5, nám. Svobody č. 888/3 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

550/10/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, nám. Svobody č. 888/3 v Rýmařově paní ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 60,00 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 38.405,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

551/10/11   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4, Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

551/10/11   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově panu ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 45,10 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 29.999,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

552/10/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Hornoměstská č. 880/51 v Rýmařově panu ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 37,- Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

553/10/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. č. 14, Národní č. 1228/13 v Rýmařově paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 33,59 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

554/10/11  

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Žižkova č. 349/1 v Rýmařově paní ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 28,59 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

555/10/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s panem ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

556/10/11  

Rada města schválila prominutí poplatku z prodlení ve výši 80% z částky 16.948,- Kč panu ****** za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 13, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

557/10/11  

Rada města schválila prominutí poplatku z prodlení ve výši 80% z částky 17.377,- Kč  manželům ****** za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 1, Bartákova č. 263/24, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

558/10/11  

Rada města schválila valorizaci nájemného bytů o úředně přiznaný přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen roku 2010 zveřejněného ČSÚ, tj. o 1,5 %, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

559/10/11  

Rada města neschválila valorizaci nájemného chráněných bytů Lidická č. 1328/14 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

560/10/11  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 1792/40/05 ze dne 21. 3. 2005.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

561/10/11  

Rada města schválila Kritéria pro návrhy odměn ředitelům škol, školských zařízení a kulturních organizací zřizovaných městem Rýmařov dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

562/10/11  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov, výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na akci Jazz Club, pořádané dne 21.5.2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

563/10/11  

Rada města schválila TJ Jiskra Rýmařov, výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na akci Sportovní den RD, pořádané dne 24.6.2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

564/10/11  

Rada města vzala na vědomí zprávu o vícenákladech vzniklých na stavbě Zateplení bytového domu Čapkova 8, 10 v Rýmařově, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

565/10/11  

Rada města uložila vedoucím odborů MěÚ projednat nabídku Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra  ve věci záměru výpůjčky zámku v Janovicích ve všech komisích rady města.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

566/10/11  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál, výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na akci Dětský den, která se bude konat dne 4. 6. 2011, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

567/10/11  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál, výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na akci Majáles v červnu, která se bude konat dne 25. 6. 2011, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

568/10/11  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál, výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na akci Rýmařovská skatastrofa 2011, která se bude konat dne 30. 7. 2011, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

569/10/11  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál, výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na akci Hudba bez hranic, která se bude konat dne 2. 9. 2011, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

570/10/11  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál, výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na akci Jazz Club, která se bude konat dne 15. 10. 2011, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

571/10/11  

Rada města schválila Středisku volného času Rýmařov, okres Bruntál, výjimku k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu na akci Benefiční koncert pro Kouzelnou buřinku, která se bude konat dne 20. 10. 2011, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

572/10/11  

Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku Zdeňku Dočkálkovi ve výši 4.000 Kč na nákup cen pro vítěze pěti kategorií Celorepublikového turnaje v kuželkách tělesně postižených sportovců.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

573/10/11  

Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi Městem Rýmařov a Římskokatolickou farností Rýmařov při využívání a propagaci kaple V Lipkách, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317