Dnes je úterý 7.12.2021 13:32, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 11
konaného v mimořádném termínu, dne 23.5.2011

 

574/11/11

Rada města schválila program 11. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 23.5.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

575/11/11

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 11. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 23.5.2011: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

576/11/11

Rada města schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na „Středisko volného času Rýmařov“ registrační číslo CZ 1.10/3.200/03.00910, Prioritní osa 3. Rozvoj měst, Oblast podpory 3.2. Subregionální centra, uzavřenou mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Městem Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317