Dnes je úterý 7.12.2021 14:49, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 16
konaného v mimořádném termínu, dne 11.10.2011

 

913/16/11  

Rada města schválila program 16. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 11.10.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

914/16/11  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 16. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 11.10.2011: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

915/16/11  

Rada města schválila výjimku pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na „Zastřešení umělé ledové plochy (ULP)“ bez výběrového řízení firmě VESPER FRAMES s.r.o., dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317