Dnes je sobota 27.11.2021 14:02, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 19
konaného v mimořádném termínu, dne 23.11.2011

 

1138/19/11  

Rada města schválila program 19. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 23.11.2011.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1139/19/11  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 19. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 23.11.2011: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1140/19/11  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení, obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Cyklostezka směr Břidličná“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1141/19/11  

Rada města schválila v souladu se zákonem č.  137/2006 Sb., a interní směrnicí č. 03/2007, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Cyklostezka směr Břidličná“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1142/19/11  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc č. 1657 v k.ú. Rýmařov, za účelem zajištění veřejného prostranství a budoucího vlastnického převodu na město Rýmařov, s Pozemkovým fondem ČR, Partyzánská 7, Bruntál, dle podmínek PF ČR.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1143/19/11  

Rada města schválila přidělení místnosti č. 1 v holobytech na ulici J. Fučíka č. 14B v Rýmařově panu ********. Smlouva o přístřeší bude uzavřena na dobu určitou tři měsíce.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

  

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317