Dnes je sobota 27.11.2021 13:20, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 21
konaného v mimořádném termínu, dne 22.12.2011

1254/21/11  

Rada města schválila program 21. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 22.12.2011.

Hlasování pro:  0          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1255/21/11  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 21. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 22.12.2011: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  0          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1256/21/11  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Regenerace brownfield Janovice“ společnosti PB SCOM, s.r.o., Boženy Němcové 685, 753 01 Hranice, za cenu, 4 633 864,45 Kč vč. DPH, a doporučila zahájit jednání o Smlouvě o dílo s vítězným uchazečem.

Hlasování pro:  0          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1257/21/11  

Rada města schválila dodávku telefonní ústředny od firmy Easy Control Morava, spol. s r.o., Pod Svahem 1294/8, 795 01 Rýmařov, za cenu 307.160,- Kč bez DPH, 368.592,- Kč včetně DPH.

Hlasování pro:  0          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1258/21/11   a)

Rada města schválila Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Rýmařov a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje o výpůjčce předmětu z majetku státu – Automobil speciální požární TATRA T815 s příslušenstvím dle přílohy č. 1, RZ OVC 72-54, inv. číslo: 2599, rok pořízení: 1996, cena vypůjčeného majetku: 4.895.504,35 Kč,

Hlasování pro:  0          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1258/21/11   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Rýmařov a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje o výpůjčce předmětu z majetku státu.

Hlasování pro:  0          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 
 Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317