teplomer web

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 51
konané v mimořádném termínu, dne 22.9.2016

2663/51/16
Rada města schválila program 51. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 22.09.2016.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2664/51/16
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 51. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 22.09.2016: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2665/51/16
Rada města rozhodla, v souladu s interní směrnicí č. 03/2015, Zadávání veřejných zakázek, o přidělení veřejné zakázky na služby s názvem „SYSTÉM PRO CENTRÁLNÍ SPRÁVU A EVIDENCI PŘESTUPKŮ/DELIKTŮ“, společnosti VISTA CONSULTING s.r.o., IČO 264 85 613, se sídlem společnosti K Líšnu 126, 257 51 Bystřice, za nabídkovou cenu za licenci 33.000,- Kč, nabídkovou cenu za služby 350.000,- Kč a za nabídkovou cenu za servisní služby 19.800,- Kč.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2666/51/16
Rada města schválila uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci nazvanou „Stavební úpravy komunikací v Rýmařově, dílčí část 3: parkoviště Hrádek“, zahrnující celkovou bilanci více a méněprací, v celkové výši -89.850,51 Kč.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2667/51/16
Rada města schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě pod číslem 16_SOBS01_4121224982, zahrnující prodloužení trasy distribuční soustavy k pozemkům parc. č. 313, 314 a 315 v k.ú. Edrovice.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2668/51/16
Rada města schválila podpis smlouvy se společností FOREST SG, a.s. na vytvoření dokumentu „Analýza ekonomiky lesního podniku a opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti“ pro potřebu společnosti Spojené lesy s.r.o.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: --- 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště