Dnes je sobota 4.12.2021 3:45, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 37
konaného v mimořádném termínu, dne 15.10.2012

2201/37/12  

Rada města schválila program 37. jednání rady města, konaného v mimořádném termínu dne 15.10.2012.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2202/37/12  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu  a usnesení z 37. jednání rady města, konané v mimořádném termínu dne 15.10.2012: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2203/37/12  

Rada města schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi Městem Rýmařov a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt „Regenerace brownfield Janovice“, reg.č. CZ.1.10/3.2.00/04.01100.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317