Dnes je sobota 4.12.2021 3:48, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 43
konaného v mimořádném termínu, dne 14.3.2013

2602/43/13  

Rada města schválila program 43. jednání rady města, konaného v mimořádném termínu dne 14.3.2013.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2603/43/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 43. jednání rady města, konaného v mimořádném termínu dne 14.3.2013: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2604/43/13  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení, obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce náměstí Míru a ulice Radniční v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

2605/43/13  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce náměstí Míru a ulice Radniční v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 7          Hlasování proti: 0            Zdrželo se: 0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317