Dnes je sobota 4.12.2021 3:12, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

z jednání rady města Rýmařova č. 49

konaného v mimořádném termínu, dne 16.7.2013

 

3099/49/13  

Rada města schválila program 49. jednání rady města, konaného v mimořádném termínu dne 16.7.2013.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3100/49/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 49. jednání rady města, konaného v mimořádném termínu dne 16.7.2013:  Ing. Petr Klouda a Ing.Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3101/49/13  

Rada města vzala na vědomí informaci o vícenákladech stavby „Rekonstrukce náměstí Míru a ulice Radniční v Rýmařově“ a schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Rýmařov a společností Kareta, s.r.o. Krnovská 51, 792 01 Bruntál dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317