Dnes je sobota 4.12.2021 3:29, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

z jednání rady města Rýmařova č. 51

konaného v mimořádném termínu, dne 30.7.2013

 

3107/51/13  

Rada města schválila program 51. jednání rady města, konaného v mimořádném termínu dne 30.7.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3108/51/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 51. jednání rady města, konaného v mimořádném termínu dne 30.7.2013:  Ing.Jaroslav Kala a Ing. Boris Pavlásek.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3109/51/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Hornoměstská č. 853/47 v Rýmařov ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 37,- Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317