Dnes je sobota 4.12.2021 3:13, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

z jednání rady města Rýmařova č. 53

konaného v řádném termínu, dne 9.9.2013

 

3228/53/13  

Rada města schválila program 53. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 09.09.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3229/53/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 53. jednání rady města, konaného v řádném termínu dne 09.09.2013 : Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3230/53/13  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 52/2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3231/53/13   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.8.2013,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3231/53/13   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2013, o částku – 5 350,48 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3231/53/13   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2013, o částku – 5 350,48 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3232/53/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku parc. č. 2646/6 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za část pozemku parc. č. 169/2 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví společnosti cresco&finance a.s., se sídlem Revoluční 904/30, Krnov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3233/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, náměstí Míru č. 199/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3234/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, 1. máje č. 886/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3235/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Julia Sedláka č. 826/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3236/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Okružní č. 736/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3237/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, U Rybníka č. 578/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3238/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 772/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3239/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Husova č. 33/1, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.9.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3240/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, třída Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.09.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3241/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Jamartice č. 115/115, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3242/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 486/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3243/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Radniční č. 878/6,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3244/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova č. 618/23, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3245/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, náměstí Míru č. 217/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3246/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Máchova č. 410/19, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3247/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská  č. 485/10, Rýmařov  s ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3248/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3249/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Sokolovská č. 836/40, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3250/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Pivovarská č. 6/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3251/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Divadelní  č. 356/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3252/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3,  náměstí Svobody č. 888/3, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3253/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3254/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Okružní č. 733/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3255/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Sokolovská č. 835/38,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3256/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, třída Hrdinů č. 699/43,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3257/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.09.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3258/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.09.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3259/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Jamartice č. 116/116, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.3.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3260/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Jamartice č. 116/116, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3261/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 889/20, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3262/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Žižkova č. 349/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3263/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3264/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Marxova č. 582/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3265/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Bartákova  č. 840/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3266/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 39, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.9.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3267/53/13  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Sokolovská č. 835/38, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3268/53/13  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 6, Opavská č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3269/53/13  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Revoluční č. 248/28 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3270/53/13  

Rada města schválila přidělení místnosti č. 3 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 6/14C v Rýmařově Gejzovi Berkimu, jako přístřeší, v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu dle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3271/53/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu Střediska volného času Rýmařov, okres Bruntál, o částku 102 030 Kč účelově určenou na mzdové náklady nově přijatých zaměstnanců dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3272/53/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu Mateřské školy Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál, o částku 18 tis. Kč účelově určenou na zastínění oken budovy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3273/53/13  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu Mateřské školy Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál, o částku 69 570 Kč účelově určenou na zastínění oken budovy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3274/53/13  

Rada město doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku Euroregionu Praděd, IČ 69594074, Nové Doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, na spolufinancování projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky III“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3275/53/13  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Základní umělecké škole Rýmařov, p. o. ve výši 39 800 Kč na pokrytí provozních nákladů školy.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3276/53/13   a)

Rada města schválila od stávajícího odboru životního prostředí a regionálního rozvoje oddělit úsek regionálního rozvoje a nově zřídit samostatný odbor regionálního rozvoje s účinností od 1. 12. 2013,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3276/53/13   b)

Rada města stanovila počet zaměstnanců na odboru životního prostředí 5 s účinností od 1. 12. 2013,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3276/53/13   c)

Rada města stanovila počet zaměstnanců na odboru regionálního rozvoje 6 s účinností od 1. 12. 2013,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3276/53/13   d)

Rada města stanovila počet zaměstnanců na odboru sociálních věcí 8 v případě získání dotace,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3276/53/13   e)

Rada města stanovila celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 66, s účinností od 1. 12. 2013, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3277/53/13   a)

Rada města zrušila platnost organizačního řádu schváleného radou města dne 23.1.2012 usnesením č. 1361/22/12b) v platném znění,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3277/53/13   b)

Rada města schválila Organizační řád Městského úřadu Rýmařov a Městské policie Rýmařov s účinností 1.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3278/53/13   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města zvolit do funkce přísedícího Okresního soudu v Bruntále na volební období 2013 – 2017 následující kandidáty:ČUŠKOVÁ Svatava, nar. 9. 6. 1951, bytem Rýmařov, Okružní 789/4HLAVIENKA Lubomír, nar. 29. 6. 1948, bytem Rýmařov, Revoluční 1167/3HRADILOVÁ Eva, nar. 9. 1. 1954, bytem Rýmařov, Okružní 736/7JANÁČOVÁ Věra, nar. 3. 6. 1965, bytem Rýmařov, Jesenická 1030/20KŘAPA Petr, nar. 4. 8. 1948, bytem Rýmařov, Máchova 125/11LIČMANOVÁ Jiřina, nar. 27. 3. 1948, bytem Rýmařov, Pivovarská 935/2MEZIHORÁKOVÁ Naděžda, nar. 30. 3. 1960, bytem Rýmařov, Husova 1292/15RANÍKOVÁ Jitřenka, nar. 30. 5. 1955, bytem Rýmařov, Opavská 964/28STRNADELOVÁ Hana, nar. 21. 11. 1959, bytem Rýmařov, třída Hrdinů 622/18ŠULEK Ignác, nar. 26. 5. 1955, bytem Rýmařov, Slunečná 1141/5VLČEK Antonín, nar. 5. 8. 1947, bytem Rýmařov, Pivovarská 940/12,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3278/53/13   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města navrhnout do funkce přísedícího u Okresního soudu v Bruntále na volební období 2013 – 2017:POŽÁROVÁ Jana, nar. 8. 11. 1951, bytem Rýmařov, Radniční 10091.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3279/53/13   a)

Rada města schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 s účelovým znakem 211 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov, kategorie JPO II., v celkové výši 50 tis. Kč,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3279/53/13   b)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3280/53/13   a)

Rada města schválila aktualizaci výdajů v roce 2013 na projekt Regenerace panelového sídliště Větrná – Hornoměstská, II. etapa v souvislosti s vysoutěženou cenou za stavební část ve výši 6 952 791,91 Kč vč. DPH,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3280/53/13   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit závazek Města na zajištění profinancování nákladů investiční akce projektu Regenerace panelového sídliště Větrná – Hornoměstská, II. etapa s celkovými předpokládanými náklady na stavební část ve výši 6 952 791,91 Kč vč. DPH,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3280/53/13   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit závazek Města splnit podmínku kofinancování projektu Regenerace panelového sídliště Větrná – Hornoměstská, II. etapa ve výši všech nezpůsobilých výdajů a způsobilých výdajů ve výši 30 % stanovené spoluúčasti. Veškeré financování bude realizováno z rozpočtu Města Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3281/53/13  

Rada města schválila uzavření Smlouvy č. 10079946 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Regenerace zeleně sídliště Dukelská  v Rýmařově“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3282/53/13  

Rada města vzala na vědomí informaci o vyhlášení výběrového řízení na „Architektonický návrh - Stavební úpravy bytových domů s obchodními prostory v ulici Radniční v Rýmařově, na pozemku parc. č. 23/1 v k.ú. Rýmařov“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3283/53/13  

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle výše uvedeného návrhu, tj. metodou souběžného vypracování zakázky více nezávislými zhotoviteli.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317