Dnes je sobota 4.12.2021 3:27, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

z jednání rady města Rýmařova č. 54

konaného v mimořádném termínu, dne 17.9.2013

 

3284/54/13  

Rada města schválila program 54. jednání rady města, konaného v mimořádném termínu dne 17.09.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3285/54/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 54. jednání rady města, konaného v mimořádném termínu dne 17.09.2013: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3286/54/13  

Rada města schválila uzavření Smlouvy č. 10079946 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – SŠ J. Sedláka 18/708, Rýmařov“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3287/54/13  

Rada města schválila uzavření Smlouvy č. 12107552 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – ZUŠ Čapkova 6/440, Rýmařov“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317