Dnes je sobota 4.12.2021 2:25, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

z jednání rady města Rýmařova č. 58

konaného v mimořádném termínu, dne 7.11.2013

 

3509/58/13  

Rada města schválila program 58. jednání rady města, konaného v mimořádném termínu dne 07.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3510/58/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 58. jednání rady města, konaného v mimořádném termínu dne 07.11.2013: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3511/58/13  

Rada města schválila přijetí dotace z OPŽP na akci (akceptační) číslo 13155633, CZ.1.02/3.2.00/13.17972  Energetické úspory budovy Palackého 1178/11 v Rýmařově a pověřuje starostu podpisem Potvrzení přijetí dotace na akci (akceptační) číslo 13155633, CZ.1.02/3.2.00/13.17972 Energetické úspory budovy Palackého 1178/11 v Rýmařově.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3512/58/13  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou PÁTÁ STAVEBNÍ CZ a.s. na projekt „Energetické úspory domu Palackého 1178/11, Rýmařov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3513/58/13  

Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 5 v Chráněných bytech Lidická 14, Rýmařov, ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317