Dnes je sobota 4.12.2021 4:02, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

z jednání rady města Rýmařova č. 59

konaného v mimořádném termínu, dne 28.11.2013

 

3514/59/13  

Rada města schválila program 59. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 28.11.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3515/59/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 59. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 28.11.2013: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3516/59/13  

Rada města schválila mimořádné odměny za 2. pololetí roku 2013 ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ, Městského muzea Rýmařov a Městské knihovny Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3517/59/13  

Rada města uložila příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov schválit mimořádnou odměnu Bc. Růženě Zapletalové dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317