Dnes je sobota 4.12.2021 3:42, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 61

konané v mimořádném termínu, dne 19.12.2013

 

3635/61/13  

Rada města schválila program 61. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 19.12.2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3636/61/13  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 61. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 19.12.2013: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3637/61/13  

Rada města vydala Nařízení města Rýmařov č. 02/2013 o placeném stání na místních komunikacích s účinností od 06. 01. 2014 dle přiloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317