Dnes je úterý 7.12.2021 13:41, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 62

konané v řádném termínu, dne 20.1.2014

 

3638/62/14  

Rada města schválila program 62. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 20.1.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3639/62/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 62. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 20.1.2014: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3640/62/14  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení ze schůzí rady města č. 60/2013 a č. 61/2013.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3641/62/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3642/62/14  

Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 203/1 v k.ú. Edrovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3643/62/14  

Rada města schválila pronájem částí pozemku parc. č. 1168 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem udržování kosením trávy s možností vypásání a zvětšení ohrady pro koně a ovci, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3644/62/14  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 1062/1 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3645/62/14  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 879/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že nájemce uhradí za bezesmluvní užívání předmětné části pozemku nájemné za období 2 roky nazpět.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3646/62/14  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 879/1 o výměře cca 55 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že nájemce uhradí za bezesmluvní užívání předmětné části pozemku nájemné za období 2 roky nazpět.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3647/62/14  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 879/1 o výměře cca 58 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že nájemce uhradí za bezesmluvní užívání předmětné části pozemku nájemné za období 2 roky nazpět.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3648/62/14  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 879/1 o výměře cca 59 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že nájemce uhradí za bezesmluvní užívání předmětné části pozemku nájemné za období 2 roky nazpět.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3649/62/14  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 879/1 o výměře cca 56 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že nájemce uhradí za bezesmluvní užívání předmětné části pozemku nájemné za období 2 roky nazpět.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3650/62/14  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 879/1 o výměře cca 31 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že nájemce uhradí za bezesmluvní užívání předmětné části pozemku nájemné za období 2 roky nazpět.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3651/62/14  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 879/1 o výměře cca 27 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že nájemce uhradí za bezesmluvní užívání předmětné části pozemku nájemné za období 2 roky nazpět.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3652/62/14  

Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 879/1 o výměře cca 112 m2 v k.ú. Rýmařov ******, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel s tím, že nájemce uhradí za bezesmluvní užívání předmětné části pozemku nájemné za období 2 roky nazpět.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3653/62/14  

Rada města schválila záměr prodloužení nájmu pozemku parc. č. 2904/7 v k.ú. Rýmařov, za účelem využití pro zemědělskou činnost společnosti Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o., se sídlem Tvrdkov 34, a to na dobu určitou do 31. 12. 2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3654/62/14  

Rada města schválila záměr prodloužení nájmu pozemků parc. č. 1844, 1845, 1846, 1847, vše v k.ú. Rýmařov, dále pozemků parc. č. 354/11 – část 12.641 m2, 878, 927/7, 927/9, vše v k.ú. Stránské, a pozemku parc. č. 413/8 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za účelem využití pro zemědělskou činnost Pavlovi Kročilovi, Malá Štáhle 46, a to na dobu určitou do 31. 12. 2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3655/62/14  

Rada města schválila záměr prodloužení nájmu pozemků parc. č. 316/2, 316/5, 316/9, 316/13, 316/14, 316/15, 333/6, 335, 338, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za účelem využití pro zemědělskou činnost společnosti Farma Dobřečov s.r.o., se sídlem Dobřečov 33, a to na dobu určitou do 31. 12. 2021.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3656/62/14  

Rada města schválila prodloužení pronájmu pozemků parc. č. 326/8, 326/9, 331/1 – část 3.510 m2, 381/2, 381/3, 381/4, 381/5, 381/6, 407/6, 412/2, 429/5, 429/6, 429/7, 429/8, 346/3, 346/4, 418/2, 373/1, 373/2, 375/1, 375/2, 378/1, 380, 432/3, vše v k.ú. Edrovice, dále pozemku parc. č. 1283/1 v k.ú. Rýmařov, a pozemků parc. č. 699 – část 9624 m2,705, 738/4, 742/4, 744/2, vše v k.ú. Janušov Janu Hořákovi, Opavská 123, Janovice u Rýmařova, za účelem využití pro zemědělskou činnost, a to na dobu určitou do 31. 12. 2014, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3657/62/14  

Rada města schválila prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 411 o výměře cca 125 m2 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300, Praha 10, a to na dobu určitou do 31. 12. 2018, za cenu dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3658/62/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 57/2, pozemku parc. č. 59/2, pozemku parc. č. 59/3 a pozemku parc. č. 59/5, vše v k.ú. Jamartice s tím, že o zveřejněném záměru předmětných pozemků budou písemně informováni všichni vlastníci sousedních pozemků.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3659/62/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Jamartice s tím, že od předmětného pozemku bude oddělena část přilehlá k Podolskému potoku zajišťující možnost realizace protipovodňových úprav.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3660/62/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2622 v k.ú. Rýmařov ******, za cenu dle cenové mapy + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3661/62/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov společnosti Ferrite – Tech s.r.o., IČ 29444144, se sídlem Světlá 334, Světlá Hora, za účelem vybudování výrobního podniku, za cenu 30,- Kč/m2 (v případě, že bude výrobní podnik ve spodní části průmyslové zóny) nebo 40,- Kč/m2 (v případě, že bude výrobní podnik umístěn v horní části průmyslové zóny) + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením Smlouvy o nájmu a o budoucí smlouvě kupní s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po splnění podmínek dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3662/62/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 640/20/13 ze dne 19. 9. 2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3663/62/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření „Dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní“ ze dne 24. 8. 2010 a dne 22. 12. 2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2013, jejímž předmětem byl prodej pozemku parc. č. 1282/12 v k.ú. Rýmařov ****** s tím, že dohodnutá smluvní pokuta činí 10 % z celkové kupní ceny.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3664/62/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1282/12, pozemku parc. č. 1282/13, pozemku parc. č. 1282/15, pozemku parc. č. 1282/18, pozemku parc. č. 1282/19 a pozemku parc. č. 1282/24, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rodinného domu. V případě většího počtu zájemců bude proveden výběr mezi žadateli formou výběrového řízení (obálkovou metodou) na cenu prodeje, kdy minimální nabídková cena činí 300,- Kč/m2 + IS + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3665/62/14  

Rada města schválila v souladu s Pravidly o pronajímání nemovitého majetku města kompenzaci nákladů v celkové výši 185.566,- Kč, které SSOŠ PRIMA s.r.o., Rýmařov vynaložila na nutné opravy předmětu nájmu, a to formou započtení s pohledávkou za nájemné.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

3666/62/14   

Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu a vývoji dluhů z nájmu nebytových prostor ke dni 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3667/62/14  

Rada města trvá na úhradě dluhu za nájem nebytových prostor náměstí Míru 198/23, Rýmařov nájemce ****** ve výši 10.000,- Kč měsíčně+ úroky z prodlení k 31.12.2013.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  3

3668/62/14  

Rada města trvá na úhradě dluhu za nájem nebytových prostor Radniční 1, Rýmařov nájemce  PRE-GEL ve výši 10.000,- Kč měsíčně + úroky z prodlení k 31.12.2013.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3669/62/14  

Rada města  schválila  stanovení  vyvolávací  částky  smluvního  nájemného  na  rok 2014 dle stavu domu na 36,- Kč resp. 39,- Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3670/62/14  

Rada města  schválila   stanovení  základní  sazby  nájemného  na  rok  2014  dle  stavu domu na částku 30,56 Kč/m2 resp. 35,56 Kč/m2 u standardního bytu a 27,89 Kč/ m2 u bytu se sníženou kvalitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3671/62/14  

Rada města schválila úpravu Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Rýmařov dle předloženého návrhu s platností od 20.01.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3672/62/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Radniční č. 866/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou jeden rok s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy ****** dohodou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3673/62/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Opavská č 615/15, Rýmařov s ****** na dobu určitou jeden rok s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy manželů ****** dohodou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3674/62/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3675/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Okružní  č. 735/5, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3676/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Hornoměstská č. 857/57,  Rýmařov  s ****** na dobu určitou do 31.1.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3677/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Okružní  č. 735/5, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3678/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská  č. 486/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3679/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.01.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3680/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3681/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3682/62/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3683/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3684/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Okružní č. 733/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3685/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Jungmanova č. 868/2,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3686/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3687/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3688/62/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Julia Sedláka č. 834/28, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3689/62/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, 1. máje č. 886/1, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3690/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Hornoměstská č. 700/11, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3691/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Okružní č. 734/3, Rýmařov  s ****** na dobu určitou do 31.01.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3692/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Čapkova č. 842/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3693/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3694/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3695/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Okružní č. 733/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3696/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3697/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov č. 93/93, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3698/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Ondřejov č. 94/94, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3699/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, 8. května  č. 855/51A, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3700/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Okružní č. 734/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3701/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Bartákova č. 889/20, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3702/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Hornoměstská č. 700/11,  Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3703/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Lipová č. 38/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3704/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Okružní č. 735/5, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3705/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3706/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Okružní č. 736/7, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.1.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3707/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3708/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, 1. máje č. 887/3, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.7.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3709/62/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, Žižkova č. 349/1, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3710/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, náměstí Míru č. 224/11, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3711/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 37, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3712/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Sokolovská č. 445/30, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3713/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Úvoz č. 721/17, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.1.2016.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3714/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 28, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3715/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 20, Pivovarská č. 940/12, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.4.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3716/62/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Divadelní č. 505/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.1.2015.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3717/62/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1, Julia Sedláka č. 824/20 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3717/62/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, Julia Sedláka č. 824/20 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 40,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 16.142,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3718/62/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4, Pivovarská č. 940/12 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3718/62/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Pivovarská č. 940/12  v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 51,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 11.436,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3719/62/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 11, Sokolovská č. 837/42 v Rýmařově ******. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 43.077,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3720/62/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 8, Bartákova č. 618/23 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3721/62/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, náměstí Míru č. 217/4 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3722/62/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, Opavská č. 529/13 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3723/62/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, třída Hrdinů č. 598/47 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3724/62/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 19, třída Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 39,- Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3725/62/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3726/62/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Marxova č. 582/1, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3727/62/14  

Rada města schválila výměnu bytu č. 6, Radniční č. 865/2, Rýmařov, jehož nájemcem je ****** za volný byt č. 8, Větrná č. 913/4, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 39,00 Kč/m2.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3728/62/14  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 5, Bartákova č. 841/33, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s § 2291, odst. 1 OZ z důvodu zvlášť závažného porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3729/62/14  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 4, Okružní č. 734/3, Rýmařov, jehož nájemcem je ******, v souladu s § 2291, odst. 1 OZ z důvodu zvlášť závažného porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3730/62/14  

Rada města schválila prominutí poplatku z prodlení ve výši 11.853,- Kč (poplatky vyčísleny na částku 13.170,- Kč) k dluhu 20.955,- Kč ******, za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 2, Sokolovská č. 837/42, Rýmařov.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3731/62/14  

Rada města schválila návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2014 dle předloženého návrhu a doporučila zastupitelstvu města vzít návrh na vědomí.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3732/62/14  

Rada města schválila záměr výpůjčky části objektu občanské vybavenosti bez čp/če v Zahradě Hedvy na pozemku parc. č. 507/3, a objektu bez čp./če na části pozemku parc.č. 507/1 a části pozemku parc.č. 507/1, vše k.ú. Rýmařov, občanskému sdružení Ski klub RD Rýmařov, IČ 27003272, za účelem aktivit spojených s tělovýchovnou činností mládeže a oddílu běžeckého lyžování.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

3733/62/14   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr realizace preventivní aktivity v rámci „Programu prevence kriminality na rok 2014“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3733/62/14   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města vyčlenit částku v rozpočtu města ve výši 10% z celkových předpokládaných nákladů na jednotlivé dílčí projekty z programu prevence kriminality.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3733/62/14   c)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit „Koncepci prevence kriminality města Rýmařov na období 2014 – 2017“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3734/62/14  

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých darů příspěvkovou organizací Městské muzeum Rýmařov, p. o. za 4. čtvrtletí 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3735/62/14  

Rada města schválila přijetí účelově určených nepeněžitých darů příspěvkovou organizací Městská knihovna Rýmařov, p. o. za 4. čtvrtletí 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3736/62/14  

Rada schválila platový výměr ředitelky Městského muzea Rýmařov, p. a ředitelky Městské knihovny Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3737/62/14  

Rada města uložila příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov stanovit Bc. Růženě Zapletalové platový výměr dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3738/62/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov o částku 251 090,00 Kč určenou na předfinancování projektu „Muzeum – kulturní křižovatka“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3739/62/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov o částku 44 310,00 Kč určenou na spolufinancování projektu „Muzeum – kulturní křižovatka“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3740/62/14  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Základní umělecké škole Rýmařov, p.o. na úhradu nákladů na dopravu dětí na umělecký zájezd do německého Zusmarhausenu ve dnech 13. – 15. 3. 2014 ve výši 1 000 Kč na dítě.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3741/62/14  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku TJ Jiskra Rýmařov na realizaci navržených sportovních akcí v celkové výši 37 600 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3742/62/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku TJ Jiskra Rýmařov na dopravu mládežnických družstev na utkání v celkové výši 100 000 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3743/62/14  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Ski klubu RD Rýmařov na realizaci navržených sportovních akcí v celkové výši 14 000 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3744/62/14  

Rada města schválila poskytnutí příspěvku Klubu biatlonu Olomouc, IČ 64990974, Erenburgova 46, 779 00 Olomouc na realizaci Mistrovství ČR žáků v biatlonu pořádané ve dnech 28. 2. – 2. 3. 2014 ve výši 20 000 Kč.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3745/62/14  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení a obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Cyklistická doprava v Rýmařově I“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3746/62/14  

Rada města schválila stanovení platu na rok 2014 a stanovení motivačních ukazatelů na rok 2014 ředitelce příspěvkové organizace Byterm Rýmařov Ing. Lence Vavřičkové dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3747/62/14  

Rada města schválila stanovení platu na rok 2014 a stanovení motivačních ukazatelů na rok 2014 jednateli společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., Ing. Luďku Šimkovi dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3748/62/14   a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č.121/2/10b) dne 13.12.2010,

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3748/62/14   b)

Rada města schválila s účinností od 1.2.2014 způsob poskytování a výši peněžitých darů občanům za činnost v komisích, výborech a zvláštních orgánech podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3749/62/14   a)

Rada města schválila „Smlouvu o  podpoře vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb občanů v oblasti bydlení seniorů a občanů se zdravotním postižením“ s obcí Stará Ves, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3749/62/14   b)

Rada města schválila „Smlouvu o  podpoře vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb občanů v oblasti bydlení seniorů a občanů se zdravotním postižením“ s obcí Malá Štáhle, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3749/62/14   c)

Rada města schválila „Smlouvu o  podpoře vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb občanů v oblasti bydlení seniorů a občanů se zdravotním postižením“ s obcí Horní Město, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317