Dnes je úterý 7.12.2021 14:08, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 64

konané v mimořádném termínu, dne 27.2.2014

 

3845/64/14  

Rada města schválila program 64. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 27.02.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3846/64/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 64. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 27.02.2014: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3847/64/14  

Rada města schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ ze dne 31. 10. 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317