Dnes je úterý 7.12.2021 14:07, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 65

konané v mimořádném termínu, dne 3.3.2014

 

3848/65/14  

Rada města schválila program 65. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 3.3.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3849/65/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 65. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 3.3.2014: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3850/65/14  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení a obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“, dle předloženého návrhu a připomínek vzešlých z jednání rady.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3851/65/14  

Rada města vzala na vědomí výsledek jednání s nájemníky nebytových prostor Radniční 1, 3, 5, 7, Rýmařov, týkající se realizace projektu "Stavební úpravy bytových domů s obchodními prostory v ulici Radniční č. pop. 1, 3, 5 a 7 v Rýmařově", dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3852/65/14  

Rada města schválila Dohodu o narovnání „Středisko volného času Rýmařov“ mezi objednatelem Město Rýmařov a zhotovitelem společností SAN-JV s.r.o., se sídlem Šumperk, Lidická 56 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3853/65/14  

Rada města v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení a obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce vodní nádrže Harrachov“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317