Dnes je úterý 7.12.2021 13:58, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 69

konané v mimořádném termínu, dne 16.4.2014

 

4054/69/14  

Rada města schválila program 69. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 16.04.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4055/69/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 69. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 16.04.2014: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4056/69/14  

Rada města vzala na vědomí informaci o stavu Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov, příspěvková organizace a uložila starostovi města projednat s ředitelkou předložení střednědobé vize Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov, příspěvková organizace na zasedání rady města 9.6.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4057/69/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku společnosti TTV Sport Group s.r.o., IČ 02429802, se sídlem Heinemannova 2695/6, Praha 6 – Dejvice, ve výši 70 000,- Kč jako podíl na nákladech spojených s organizací Závodu Míru.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4058/69/14  

Rada města schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interní směrnicí č. 02/2013, o veřejných zakázkách, způsob zadávacího řízení a obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka 21 ks AiO PC“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4059/69/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, náměstí Míru č. 548/15 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 30,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4060/69/14  

Rada města schválila v souladu s § 27 a násl. zákona číslo 250/2000 Sb., vypořádání a rozdělení hospodářských výsledků za rok 2013 příspěvkovým organizacím města, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317