Dnes je úterý 7.12.2021 13:36, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 72

konané v mimořádném termínu, dne 11.6.2014

 

4300/72/14  

Rada města schválila program 72. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 11.06.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4301/72/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 72. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 11.06.2014: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4302/72/14  

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky „Úpravy plochy tržiště parc.č. 687 v Rýmařově“, společnosti HYDROSPOL, s.r.o., za cenu 1 438 787,35 Kč bez DPH a doporučila zahájit jednání o Smlouvě o dílo s vítězným uchazečem.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317