Dnes je úterý 7.12.2021 14:13, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 76

konané v řádném termínu, dne 25.8.2014

 

4414/76/14  

Rada města schválila program 76. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 25.8.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4415/76/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 76. schůze rady města, konané v řádném termínu dne 25.8.2014: Ing. Petr Klouda a Ing. Boris Pavlásek.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4416/76/14  

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení ze schůze rady města č. 74/2014 - č. 75/2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4417/76/14  

Rada města schválila doplnění předmětu podnikání u obchodní firmy Teplo Rýmařov, s.r.o., o nový předmět podnikání, kterým je: Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie podléhající licenci a v souvislosti s tím o změně obsahu zakladatelské listiny.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4418/76/14  

Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za období leden – červen 2014, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4419/76/14  

Rada města schválila plán investic společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. na rok 2015, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4420/76/14  

Rada města schválila zálohu na roční odměnu mandatáři společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4421/76/14  

Rada města vzala na vědomí zprávu o dopravní situaci ve městě Rýmařov k 31.07.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4422/76/14  

Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Byterm s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města za 1. pololetí roku 2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4423/76/14  

Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření města ke dni 31.7.2014 a návrh rozpočtových změn č. III, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4424/76/14  

Rada města vzala na vědomí informaci o průběhu VH VaK Bruntál, a.s.  dne 21.8.2014, která jednala o vložení vodárenské infrastruktury měst Bruntál a Rýmařov výměnou za akcie společnosti.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4425/76/14  

Rada města schválila pronájem nebytových prostor garáže č. 1 na ulici Bartákova č. 772/22, Rýmařov, ******, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 480,- Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4426/76/14  

Rada města schválila pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu náměstí Míru č. 226/13, Rýmařov, ******, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1.818,- Kč/m2/rok za hlavní prostory a 1.273,- Kč/m2/rok za vedlejší prostory. Jako druhý v pořadí se umístil Štěpán Stoklasa, IČ 01310666, tř. Hrdinů 34, Rýmařov, s cenou 1.800,- Kč/m2/rok za hlavní prostory a 700,- Kč/m2/rok za vedlejší prostory, jako třetí v pořadí se umístila Ing. Jana Rektoříková, IČ 69607834, Palackého 30, Rýmařov, s cenou 1.249,- Kč/m2/rok za hlavní prostory a 874,- Kč/m2/rok za vedlejší prostory. V případě odstoupení uchazeče bude nájemní smlouva uzavřena s dalším v pořadí, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, s podmínkou vyrovnání dluhů vůči městu Rýmařov před uzavřením nájemní smlouvy.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4427/76/14  

Rada města schválila pronájem nebytových prostor sloužících k podnikán,í kancelář č. 17 v objektu na ulici Palackého č. 1178/11, Rýmařov, ******, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 480,- Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4428/76/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, třída Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, nájemné 59,13 Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy ****** dohodou.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4429/76/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Opavská č. 694/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou jeden rok, nájemné 30,58 Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy s ****** dohodou.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4430/76/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, náměstí Míru č. 221/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, nájemné 39,00 Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy ****** dohodou.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4431/76/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou čtvrt roku, nájemné 47,81 Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy ****** dohodou.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4432/76/14  

Rada města schválila výměnu bytů mezi ******, byt č. 7, Dukelská č. 969/1, Rýmařov a ******, byt č. 8, Větrná č. 1172/28, Rýmařov ve vlastnictví OSBD. Nájemní smlouva s ****** bude uzavřena za podmínek dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4433/76/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4434/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Jamartice č. 115/115, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4435/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Okružní č. 736/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4436/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2016.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4437/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 694/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4438/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Opavská  č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4439/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská  č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4440/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4441/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Bartákova č. 840/35, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2016.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4442/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o přístřeší k místnosti č. 3, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4443/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2016.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4444/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o přístřeší k místnosti č. 2, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4445/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Radniční č. 1012/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4446/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2016.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4447/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Větrná č. 912/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4448/76/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k  bytu č. 3, Jamartice č. 115/115, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4449/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Radniční č. 878/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2016.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4450/76/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 34, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4451/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Sokolovská č. 937/42, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4452/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 39, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4453/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova  č. 263/24,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4454/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Okružní č. 736/3,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2016.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4455/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4456/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4457/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4458/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Okružní č. 736/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4459/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 272/130, Janovice s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4460/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Opavská č. 782/45, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4461/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Hornoměstská č. 879/49, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4462/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Sokolovská č. 287/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4463/76/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, náměstí Svobody č. 861/1, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4464/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, 8. května č. 855/51A, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4465/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Opavská č. 529/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4466/76/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4467/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 14, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4468/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Julia Sedláka č. 708/18, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2016.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4469/76/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, Opavská č. 196/38, Janovice s ******.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4470/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Bartákova č. 722/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2016.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4471/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2016.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4472/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Radniční č. 866/4,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4473/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 783/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4474/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4475/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4476/76/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, třída Hrdinů č. 212/1, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4477/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4478/76/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, Okružní č. 734/3, Rýmařov se ******.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4479/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, U Lomu č. 724/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2016.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4480/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2016.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4481/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Žižkova č. 349/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4482/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Bartákova 839/37, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2016.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4483/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Příkopy č. 1154/13,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4484/76/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Divadelní č. 356/6, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4485/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Okružní č. 735/5,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2016.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4486/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 882/30, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4487/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4488/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Okružní č. 736/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4489/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 12, Bartákova č. 841/33, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4490/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.08.2016.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4491/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 16, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2015.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4492/76/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Okružní č. 735/5,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.8.2016.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4493/76/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2, Národní č. 1228/13 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4493/76/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 2, Národní č. 1228/13 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 56,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 27.296,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4494/76/14   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7, Radniční č. 1009/1 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4494/76/14   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Radniční č. 1009/1 v Rýmařově ****** na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 41,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 8.989,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4495/76/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 3, náměstí Míru č. 198/23 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4496/76/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 13, Okružní č. 733/1 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4497/76/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Opavská č. 783/47 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4498/76/14  

Rada města schválila přidělení bytu č. 5, U Lomu č. 706/8 v Rýmařově ******. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou půl roku, výše nájemného 35,56 Kč/m2.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4499/76/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou tři měsíce.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4500/76/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Radniční č. 878/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, nájemné 39,00 Kč.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4501/76/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prominutí poplatku z prodlení ve výši 23.224,- Kč (poplatky vyčísleny na částku 24.446,- Kč) k dluhu 15.716,- Kč ******, za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 8, Bartákova č. 263/24, Rýmařov.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4502/76/14  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 4392/74/14 ze dne 21.7.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4503/76/14  

Rada města schválila účetní směrnici číslo 03/2014 o účetnictví Městského úřadu Rýmařov, včetně „Pravidel pro provádění vyřazování a likvidace movitého majetku města„ a to s účinností od 1.9.2014, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4504/76/14  

Rada města schválila způsob řešení vlastnických vztahů u stavby Odpadové centrum Rýmařov (OCR) na ulici 8. května, dle předložené varianty 2 a ukládá finančnímu odboru rozpracovat a realizovat tuto variantu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4505/76/14  

Rada města vzala na vědomí informace o provozování výherních  loterijních terminálů.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4506/76/14  

Rada města schválila Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Rýmařov a Tělovýchovnou jednotou JISKRA Rýmařov dne 10.10.2006, týkající se prodloužení doby užívání předmětu smlouvy do 31.12.2030, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4507/76/14  

Rada města ukládá ředitelce Bytermu Ing. Lence Vavřičkové bezodkladně konat v souladu s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, a to:a) převod veškerých finančních prostředků Společenství vlastníků Rýmařov, Dukelská 5 (dále jen "SVJ) zpět na jeho účet. b) ukončení obstarávání správy domu a všech služeb pro SVJ na adrese Dukelská 1060/5, Rýmařov, vykonávané na základě neplatné mandátní smlouvy. c) navrácení veškeré předané dokumentace v písemné i elektronické podobě ze strany Byterm Rýmařov p.o. zpět SVJ do jeho držení a správy.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4508/76/14  

Rada města schválila příspěvkové organizaci Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, převod částky 150 000,00 Kč z rezervního do investičního fondu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4509/76/14  

Rada města schválila Základní škole Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál změnu účelového určení závazného ukazatele na opravy dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4510/76/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu města na rok 2014, a to přesun částky ve výši 121 000 Kč z položky „Základní školy - neinvestiční příspěvek“ na položku „Základní školy - investiční příspěvek“.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4511/76/14  

Rada města souhlasila s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Městské muzeum Rýmařov, p. o. na výměnu oken v čelní části budovy muzea ve výši ceny vzešlé z výběrového řízení na dodavatele stavby.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4512/76/14  

Rada města schválila platový výměr ředitelky Městské knihovny Rýmařov dle předloženého návrhu s platností od 1. 9. 2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4513/76/14  

Rada města schválila delegaci na zahraniční pracovní cestu do slovenského města Krompachy ve dnech 19. – 21. září 2014 v počtu 4 osoby.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4514/76/14  

Rada města schválila delegaci na zahraniční pracovní cestu do polského města Ozimek dne 22. září 2014 ve složení starosta Ing. Petr Klouda a místostarosta Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4515/76/14  

Rada města schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou STRABAG a.s., na akci „Stavební úpravy komunikací ul. Havlíčkova a Národní v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4516/76/14  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 k SoD na akci „Regenerace panelového sídliště Dukelská v Rýmařově – parkoviště a příjezdová komunikace“, s firmou Kareta s.r.o. dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4517/76/14  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru - likvidační komise, Ladislavu Žilkovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4518/76/14  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru - likvidační komise, Ing. Vojtěchu Hrdinovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4519/76/14  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru - VH VaKu, Ladislavu Žilkovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4520/76/14   a)

Rada města schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 s účelovým znakem 14004 na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov, kategorie JPO II., v celkové výši 120 tis. Kč.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4520/76/14   b)

Rada města schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 s účelovým znakem 211 na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov, kategorie JPO II., v celkové výši 50 tis. Kč.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4520/76/14   c)

Rada města zplnomocnila starostu města k podpisům smluv mezi Městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317