Dnes je úterý 7.12.2021 14:05, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 73

konané v mimořádném termínu, dne 10.7.2014

4303/73/14  

Rada města schválila program 73. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 10.07.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4304/73/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 73. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 10.07.2014: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4305/73/14  

Rada města schválila, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2014, o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, způsob zadávacího řízení veřejné zakázky „Energetické úspory objektu PRIMY a objektu kuželny v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4306/73/14  

Rada města schválila, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a interní směrnicí č. 03/2014, o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, text výzvy, seznam obesílaných dodavatelů a členy komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Energetické úspory objektu PRIMY a objektu kuželny v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317