Dnes je úterý 7.12.2021 14:53, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 77

konané v mimořádném termínu, dne 1.9.2014

4521/77/14  

Rada města schválila program 77. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 01.09.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4522/77/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 77. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 01.09.2014: Ing. Petr Klouda a Ing. Boris Pavlásek.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4523/77/14  

Rada města schválila zrušení VZ „Energetické úspory objektu PRIMY a objektu kuželny v Rýmařově“, a současně schvaluje opětovné vyhlášení VZ, které bude zahrnovat opatření, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  2            Zdrželo se:  0

4524/77/14  

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit závazek poskytnutí neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, p. o. ve výši 487 050,00 Kč určeného na předfinancování projektu „Krása, která zahaluje“.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4525/77/14  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 4513/76/14 ze dne 25.8.2014.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4526/77/14  

Rada města schválila delegaci na zahraniční pracovní cestu do slovenského města Krompachy ve dnech 19. – 21. září 2014 v počtu 5 osob.

Hlasování pro:  7          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317