Dnes je úterý 7.12.2021 14:52, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 78

konané v mimořádném termínu, dne 3.9.2014

 

4527/78/14  

Rada města schválila program 78. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 03.09.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4528/78/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 78. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 03.09.2014: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  0          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4529/78/14  

Rada města schválila způsob zadávacího řízení, obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky „Stavební úpravy bytových domů s obchodními prostory v ulici Radniční č.pop. 1, 3, 5 a 7 v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4530/78/14  

Rada města schválila jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Stavební úpravy bytových domů s obchodními prostory v ulici Radniční č.pop. 1, 3, 5 a 7 v Rýmařově“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317