Dnes je úterý 7.12.2021 13:00, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 82

konané v mimořádném termínu, dne 9.10.2014

4708/82/14  

Rada města schválila program 82. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 8.10.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4709/82/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 82. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 8.10.2014: Ing. Petr Klouda a MUDr. Bohumil Servus.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4710/82/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s ****** na dobu určitou jeden rok, nájemné 39,- Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy s ****** dohodou.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4711/82/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s ******  na dobu určitou půl roku, nájemné 39,00 Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy s ****** dohodou.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4712/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, 8. května č. 855/51A, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4713/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Opavská  č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4714/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská  č. 271/128, Janovice s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4715/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8,  Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4716/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Větrná  č. 877/11, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4717/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Národní č. 176/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2016.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4718/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o přístřeší k místnosti č. 3, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4719/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2016.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4720/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 30.11.2016.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4721/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Okružní č. 735/5, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4722/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Radniční č. 1011/5, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2016.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4723/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Příkopy č. 1154/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4724/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova  č. 263/24,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4725/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Revoluční č. 56/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4726/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Radniční č. 865/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4727/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Bartákova č. 263/24, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4728/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Hornoměstská č. 857/57, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4729/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova č. 841/33,  Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4730/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 272/130, Janovice s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4731/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Opavská č. 782/45, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4732/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Sokolovská č. 287/22, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4733/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Jungmanova č. 868/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4734/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Bartákova  č. 618/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4735/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4736/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o přístřeší k místnosti č. 3, Julia Fučíka č. 6/14B, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4737/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4738/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, U Rybníka č. 578/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2016.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4739/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Hornoměstská č. 882/30, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2016.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4740/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, náměstí Svobody č. 861/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2016.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4741/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 783/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.02.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4742/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 7, Bartákova č. 772/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4743/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Horní č. 35/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4744/82/14  

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4745/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Sokolovská č. 438/24, Rýmařov s ****** dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4746/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Pod Svahem č. 1316/1, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4747/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 15, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4748/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Radniční č. 1011/5, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2016.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4749/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Žižkova č. 349/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4750/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Hornoměstská č. 883/59, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4751/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Ondřejov č. 92/92, Rýmařov s manžely ****** na dobu určitou do 28.02.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4752/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Divadelní č. 357/4, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2016..

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4753/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, třída Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4754/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 5, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4755/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 13, Hornoměstská č. 880/51, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4756/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Bartákova  č. 772/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4757/82/14  

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 11, Hornoměstská  č. 880/51, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.11.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4758/82/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Okružní č. 734/3, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.5.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4759/82/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Radniční č. 1010/3, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 28.2.2015.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4760/82/14  

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 4687/79/14 ze dne 15.9.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4761/82/14  

Rada města schválila pronájem nebytových prostor garáže na pozemku parc. č. 237, na ulici Růžová, Janovice, k.ú. Janušov manželům ******, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za cenu dle Pravidel a dle požadavků vzešlých z jednání rady.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4762/82/14  

Rada města schválila Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 14.5.2010 s ****** k nebytovým prostorům v objektu Radniční č. 7/13, Rýmařov, týkající se přistoupení ****** k této smlouvě, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4763/82/14  

Rada města schválila Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 14.5.2010 s ****** k nebytovým prostorům v objektu Pivovarská č. 1/6, Rýmařov, týkající se přistoupení ****** k této smlouvě, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4764/82/14  

Rada města vzala na vědomí výpověď ****** z nájmu prostor sloužících k podnikání - kancelář č. 311 v objektu náměstí Míru č. 215/2 a 214/7, Rýmařov. Výpovědní lhůta začala běžet dnem 1.10.2014 a činí 3 měsíce.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4765/82/14  

Rada města schválila záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání - kancelář č. 311 v objektu náměstí Míru č. 215/2 a 214/7, Rýmařov za podmínek dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4766/82/14  

Rada města schválila záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání náměstí Míru č. 198/23, Rýmařov za podmínek dle návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4767/82/14  

Rada města schválila ukončení dočasného provozu stánkového prodeje na spojnici ul. Radniční a Jungmanova v Rýmařově ke dni 14.10.2014.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4768/82/14  

Rada města schválila provoz stánkového prodeje na nově vybudované tržnici na pozemku parc. č. 687 k.ú. Rýmařov od 15.10.2014, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4769/82/14  

Rada města schválila přijetí účelově určeného nepeněžitého daru příspěvkovou organizací Městské muzeum Rýmařov, p. o., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4770/82/14   a)

Rada města schválila koncept městské kroniky za rok 2013 s doplněním o připomínky vzešlé z jednání rady,

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4770/82/14   b)

Rada města schválila odměnu kronikáři Mgr. Yvettě Jahnové za zpracování konceptu městské kroniky za rok 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4771/82/14  

Rada města schválila odkoupení výpočetní techniky pro dopravně správní agendu od firmy AutoCont, Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1, za nabízenou cenu 16.988,40 Kč.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4772/82/14  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ladislavu Žilkovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4773/82/14  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ing. Vojtěchu Hrdinovi dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4774/82/14  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), poskytnutí peněžitého daru Ing. Petru Kloudovi, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

4775/82/14  

Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), poskytnutí peněžitého daru Ing. Jaroslavu Kalovi, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  1

4776/82/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, Dukelská č. 969/1, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou, nájemné 35,14 Kč/m2.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4777/82/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Opavská č. 783/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, nájemné 36,00 Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy s manžely ****** dohodou.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4778/82/14  

Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 8, Radniční č. 7/13, Rýmařov, jehož nájemkyní je ******, v souladu s § 2291, odst. 1 OZ, z důvodu zvlášť závažného porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4779/82/14  

Rada města vzala na vědomí provedené opravy a udržovací práce na objektech města, které má pronajaté společnost Městské služby Rýmařov spol. s.r.o., za rok 2014 a souhlasí s jejich úhradou, případně kompenzací proti nájemnému, v úhrnné výši 82 064,- Kč + DPH.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4780/82/14  

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 6 ke „Smlouvě o nájmu a o provozování vodovodního řadu“ ze dne 30.4.2003 se společností VaK Bruntál, a.s., IČ 47675861, řešící vrácení předplaceného nájemného v souvislosti s rekonstrukcí náměstí Míru, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4781/82/14  

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Opavská č. 615/15, Rýmařov s ****** na dobu určitou půl roku, nájemné 39,59 Kč/m2 s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy s ****** dohodou.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317