Dnes je úterý 7.12.2021 13:46, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 84

konané v mimořádném termínu, dne 22.10.2014

4789/84/14  

Rada města schválila program 84. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 22.10.2014.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4790/84/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 84. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 22.10.2014: Ing. Petr Klouda a MUDr. Bohumil Servus.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4791/84/14  

Rada města schválila přidělení VZ „Energetické úspory objektu PRIMY a objektu kuželny v Rýmařově“, dílčí část „Energetické úspory objektu kuželny v Rýmařově“ společnosti STAVBY RIO spol s r.o., za cenu 1 048 337,- bez DPH, a dílčí část „Energetické úspory objektu PRIMY v Rýmařově“ společnosti STAS, v.o.s., za cenu 3 356 237,- bez DPH.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4792/84/14   a)

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 4752/82/14 ze dne 9.10.2014,

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4792/84/14   b)

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Divadelní č. 357/4, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4793/84/14  

Rada města schválila, v případě neuzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu náměstí Míru č. 226/13, Rýmařov s prvními třemi zájemci dle nabídnuté ceny za pronájem, dle usnesení RM č. 4426/76/14 ze dne 25.8.2014, uzavřít nájemní smlouvu se čtvrtým v pořadí, kterým je Pavla Koritarová, IČ 86943766, Horní Město 247, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1.204,- Kč/m2/rok za hlavní prostory a 501,- Kč/m2/rok za vedlejší prostory.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317