Dnes je úterý 7.12.2021 14:36, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 83

konané v mimořádném termínu, dne 15.10.2014

 

4782/83/14  

Rada města schválila program 83. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 15.10.2014.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4783/83/14  

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 83. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 15.10.2014: Ing. Petr Klouda a MUDr. Bohumil Servus.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4784/83/14  

Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče MEROPS spol. s r.o., IČO: 25394282 z účasti v zadávacím řízení „Stavební úpravy bytového domu s komerčními prostory na ul. Radniční č. p. 1, 3, 5, 7  v Rýmařově“, pro nesplnění podmínek Zadávacího řízení.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4785/83/14  

Rada města schválila přidělení VZ „Stavební úpravy bytového domu s komerčními prostory na ul. Radniční č. p. 1, 3, 5, 7  v Rýmařově“  společnosti RÝMSTAV s.r.o., za cenu 11 441 425,- Kč bez DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4786/83/14  

Rada města pověřila starostu k podpisu smlouvy o právu provést stavbu nazvanou „Stavební úpravy bytových domů s komerčními prostory na ulici Radniční č. p. 1, 3, 5, 7 v Rýmařově“, s paní Lucií Habrovou, v rozsahu nejnutnějších úprav, ve výši 589 389,- Kč a dohodnout případný splátkový kalendář.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4787/83/14  

Rada města zrušila rozhodnutí č.4706/80/14 o vyloučení uchazeče STAVBY RIO spol. s r.o., IČO: 25826697 z účasti v zadávacím řízení „Energetické úspory objektu PRIMY a objektu kuželny v Rýmařově“, pro nesplnění podmínek Zadávacího řízení.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4788/83/14  

Rada města zrušila rozhodnutí č.4707/8014 o přidělení veřejné zakázky „Energetické úspory objektu PRIMY a objektu kuželny v Rýmařově“, dílčí část „Energetické úspory objektu kuželny v Rýmařově“ společnosti STAS, v.o.s., za cenu 1 112 802,- bez DPH, a dílčí část „Energetické úspory objektu PRIMY v Rýmařově“ společnosti STAS, v.o.s., za cenu 3 356 237,- bez DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317