Dnes je sobota 4.12.2021 2:40, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 1
konaného , dne 6.11.2014

 

1/1/14   a)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí na období 2014 - 2018 o výsledku voleb do zastupitelstva města,

Hlasování pro:  21        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

1/1/14   b)

  1. města konstatovalo, že všichni zvolení členové zastupitelstva města složili slib podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Hlasování pro:  21        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

2/1/14  

Zastupitelstvo města schválilo program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Rýmařov, konaného v termínu dne 6.11.2014

Hlasování pro:  21        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3/1/14  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z ustavujícího Zasedání zastupitelstva města Rýmařov, konaného v termínu dne 6.11.2014 ve složení: MUDr. Bohumil Servus a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  21        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

4/1/14  

Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z ustavujícího Zasedání zastupitelstva města Rýmařov, konaného v termínu dne 6.11.2014 ve složení: starosta a místostarosta.

Hlasování pro:  21        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

5/1/14  

Zastupitelstvo města schválilo Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  21        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

6/1/14  

Zastupitelstvo města schválilo volební komisi ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Rýmařov, konaného v termínu dne 6.11.2014 ve složení: předseda - MUDr. Bohumil Servusčlenové - Ing. Soňa Kováříková, Mgr. Bronislav Koňařík a Ing. Vojtěch Hrdina.

Hlasování pro:  21        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

7/1/14  

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Rýmařov, konaného v termínu dne 6.11.2014 ve složení: předseda - Ing. Jaroslav Kala členové - Ing. Tomáš Köhler a Mgr. Vlastimil Baran.

Hlasování pro:  21        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

8/1/14   a)

Zastupitelstvo města schválilo, podle § 84 odst. 2 písm. m) a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva města budou dva, starosta a místostarosta,

Hlasování pro:  21        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

8/1/14   b)

Zastupitelstvo města schválilo, podle § 84 odst. 2 písm. m) a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že bude jeden místostarosta,

Hlasování pro:  21        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

8/1/14   c)

Zastupitelstvo města schválilo, podle § 84 odst. 2 písm. m) a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že rada města bude mít sedm členů.

Hlasování pro:  21        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

9/1/14   a)

Zastupitelstvo města zvolilo, podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), v platném znění starostu Ing. Petra Kloudu, nar. 5.10.1959, bytem Rýmařov, Bartákova 46,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  6

9/1/14   b)

Zastupitelstvo města zvolilo, podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), v platném znění místostarostku Mgr. Marcelu Staňkovou, nar. 5.7.1965, bytem Rýmařov, Pivovarská 1,

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  6            Zdrželo se:  0

9/1/14   c)

Zastupitelstvo města zvolilo, podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), v platném znění členy rady města: -  Mgr. Vlastimila Barana-  Mgr. Bronislava Koňaříka-  Ing. Tomáše Köhlera-  MUDr. Bohumila Servuse- Ing. Luďka Šimka.

Hlasování pro:  15        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  6

10/1/14  

Zastupitelstvo města schválilo termín druhého zasedání zastupitelstva města na den 27. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Střediska volného času na Okružní ulici v Rýmařově  s programem:1. Schválení jednacího řádu ZM 2. Návrh na zřízení výboru finančního a kontrolního včetně volby jejich předsedů a členů 3. Pracovní návrh rozpočtu města na rok 2015 4. Schválení poskytnutí odměn neuvolněným členům ZM 5. Různé

Hlasování pro:  21        Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

 

 

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317