Dnes je sobota 4.12.2021 21:02, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 63
konané v mimořádném termínu, dne 8.3.2017

3251/63/17
Rada města schválila program 63. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 08.03.2017.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3252/63/17
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 63. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 08.03.2017: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3253/63/17
Rada města zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Regenerace bytových domů Okružní 1, Okružní 3 a 5, Okružní 7, Rýmařov z důvodu podání jediné nabídky.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3254/63/17
Rada města schválila zadávací řízení vč. výzvy k podání nabídky/zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zateplování bytových domů Okružní 1, Okružní 3 a 5, Okružní 7, Rýmařov a jmenovala komisi pro hodnocení nabídek v navrženém složení, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3255/63/17
Rada města zrušila platnost usnesení č. 2993/57/16 ze dne 5.12.2016.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3256/63/17
Rada města schválila zadávací řízení vč. výzvy k podání nabídky/zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zateplování bytových domů Nádražní 1, Rýmařov a Opavská 128 a 130, Janovice a jmenovala komisi pro hodnocení nabídek v navrženém složení, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3257/63/17
Rada města (Valná hromada společnosti Teplo Rýmařov s.r.o.) schválila auditora pro ověření roční závěrky pro rok 2016 společnost RK-AUDIT, spol. s.r.o., se sídlem Mahenova 441/5, Jaktař, 747 07 Opava, IČ 62 30 35 38, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Vítězslavem Kiwou, auditorem (ověření KA ČR č. 1615).

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: --- 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317